Podstawowe środowiska wychowawcze.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Podstawowe środowiska wychowawcze. by Mind Map: Podstawowe środowiska wychowawcze.

1. organizacje pozarządowe

1.1. fundacje

1.2. stowarzyszenia społeczne np. centrum aktywności lokalnej

2. szkoła

2.1. pedagog szkolny

2.2. instytucje edukacji równoległej

2.3. świetlica środowiskowa

2.4. świetlica terapeutyczna

2.5. poradnie

2.6. instytucje edukacji dorosłych

3. środowiska róweśnicze

3.1. izba dziecka

3.2. pogotowie opiekńcze

3.3. ogniska wychowawcze

3.4. instytucje resocjalizacyjne

4. społeczeństwo lokalne

5. społeczeństwo i kultura

6. Rodzina

6.1. naturalna

6.2. adopcyjna

6.3. zastępcza

6.4. domy dziecka

6.5. wioski dziecięce

7. media

7.1. telewizja, gazeta, internet

8. globalna wioska