Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Podstawowe środowiska wychowawcze. by Mind Map: Podstawowe środowiska wychowawcze.
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Podstawowe środowiska wychowawcze.

organizacje pozarządowe

fundacje

stowarzyszenia społeczne np. centrum aktywności lokalnej

Rodzina

naturalna

adopcyjna

zastępcza

domy dziecka

wioski dziecięce

szkoła

pedagog szkolny

instytucje edukacji równoległej

świetlica środowiskowa

świetlica terapeutyczna

poradnie

instytucje edukacji dorosłych

środowiska róweśnicze

izba dziecka

pogotowie opiekńcze

ogniska wychowawcze

instytucje resocjalizacyjne

społeczeństwo lokalne

media

telewizja, gazeta, internet

społeczeństwo i kultura

globalna wioska