MOVIMENTS MIGRATORIS:

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MOVIMENTS MIGRATORIS: by Mind Map: MOVIMENTS MIGRATORIS:

1. Immigracions

1.1. Què és?

1.1.1. Una persona que és d'un altre país, i ve a viure en el teu.

1.1.2. Exemple: d'Espanya a Inglaterra (per Inglaterra)

1.2. Principalment:

1.2.1. 3r món - 1r món

1.2.2. 1r món - 1r món

1.2.3. Per causes com:

1.2.3.1. Econòmiques

1.2.3.2. Polítiques

1.2.3.3. Acadèmiques

1.2.3.4. Inclusió

1.2.3.5. Exclusió

1.2.3.6. Integració

2. Emigracions

2.1. Què és?

2.1.1. Una persona del teu país, que s'en va a viure en un altre.

2.1.2. Exemple: d'Espanya a Inglaterra (per Espanya)

2.2. Amb què canvies de país??

2.2.1. Papers

3. Què vol dir????

3.1. Anar a viure a un altre país.