Klasa szkolna jako grupa społeczna

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Klasa szkolna jako grupa społeczna by Mind Map: Klasa szkolna jako grupa społeczna

1. Funkcje nauczyciela

1.1. organizowanie klasy i pracy

1.2. mobilizowanie uczniów

1.3. nauczyciel jako osoba ułatwiająca pracę

1.4. nauczyciel jako osoba doradzająca uczniom

1.5. nauczyciel jako ekspert

2. Popularne teorie uczenia się

2.1. teoria nagród i kar

2.2. teoria trwałych wyników

2.3. teoria transferu

2.4. teoria trudu uczenia się

2.5. teoria przyjemności uczenia się

3. Elementy składające się na spójność grupy

3.1. znaczenie grupy i jej roli

3.2. atrakcyjność grupy dla jej członków

3.3. wspólne cele

3.4. akceptacja norm

3.5. związki przyjacielskie

3.6. wielość typów więzi

4. Specyficzne cechy klasy szkolnej

4.1. przynależność do zespołu

4.2. wspólne działania i postępowania klasy

4.2.1. Personal Todo List

4.2.2. Vacation Planning

4.2.3. Meeting Minutes

4.2.4. Project Plan

4.2.5. more...

4.3. przestrzeganie norm

4.4. grupy koleżeńskie mające wpływ na uczniów

5. Najważniejsze lęki klasowe

5.1. lęk przed niepowodzeniem szkolnym

5.2. lęk przed ekspozycją społeczną

5.3. lęk przed nauczycielem lub kolegami

5.4. lęk przed rywalizacją

6. Etapy zdobywania wiedzy o uczniu

6.1. luźne spostrzeżenia

6.2. przewidywanie zachowań

6.2.1. INS to insert (Windows)

6.2.2. TAB to insert (Mac OS)

6.2.3. ENTER to add siblings

6.2.4. DEL to delete

6.2.5. All key shortcuts

6.3. klasyfikacja ucznia w obrębie jakiegoś typu

6.4. pojawia się``obraz`` ucznia jako niepowtarzalnej jednostki

6.5. stabilizacja obrazu

7. Struktury dominujące w klasach szkolnych

7.1. struktura władzy

7.2. struktura ze względu na sympatię i antypatię

7.3. struktura porozumiewania się