Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Klasa szkolna jako grupa społeczna by Mind Map: Klasa szkolna jako grupa społeczna
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Klasa szkolna jako grupa społeczna

njjhnnn nmkkmm jmnn This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Specyficzne cechy klasy szkolnej

przynależność do zespołu

wspólne działania i postępowania klasy

przestrzeganie norm

grupy koleżeńskie mające wpływ na uczniów

Najważniejsze lęki klasowe

lęk przed niepowodzeniem szkolnym

lęk przed ekspozycją społeczną

lęk przed nauczycielem lub kolegami

lęk przed rywalizacją

Etapy zdobywania wiedzy o uczniu

luźne spostrzeżenia

przewidywanie zachowań

klasyfikacja ucznia w obrębie jakiegoś typu

pojawia się``obraz`` ucznia jako niepowtarzalnej jednostki

stabilizacja obrazu

Funkcje nauczyciela

organizowanie klasy i pracy

mobilizowanie uczniów

nauczyciel jako osoba ułatwiająca pracę

nauczyciel jako osoba doradzająca uczniom

nauczyciel jako ekspert

Popularne teorie uczenia się

teoria nagród i kar

teoria trwałych wyników

teoria transferu

teoria trudu uczenia się

teoria przyjemności uczenia się

Elementy składające się na spójność grupy

znaczenie grupy i jej roli

atrakcyjność grupy dla jej członków

wspólne cele

akceptacja norm

związki przyjacielskie

wielość typów więzi

Struktury dominujące w klasach szkolnych

struktura władzy

struktura ze względu na sympatię i antypatię

struktura porozumiewania się