Геометричні перетворення

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Геометричні перетворення by Mind Map: Геометричні перетворення

1. Переміщення

1.1. При переміщенні точки, що лежать на прямій переходять у точки, що лежать на прямій, і зберігається порядок їх взаємного розміщення

2. Симетрія

2.1. відносно точки

2.1.1. Осьова симетрія зберігає відстані між точками.

2.2. відносно прямої

2.2.1. Осьова симетрія зберігає відстані між точками.

3. Поворот

3.1. Поворот зберігає відстані між точками. Повертає геометричну фігуру на даний кут, у напрямку (за або проти годинникової стрілки).

4. Паралельне перенесення

4.1. Паралельним перенесенням називають таке перетворення фігури, при якому всі її точки зміщуються в одному й тому самому напрямі на одну й ту саму відстань

5. Гомотетія