Геометричні перетворення

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Геометричні перетворення by Mind Map: Геометричні перетворення

1. Поворот

1.1. Поворот зберігає відстані між точками. Повертає геометричну фігуру на даний кут, у напрямку (за або проти годинникової стрілки).

2. Паралельне перенесення

2.1. Паралельним перенесенням називають таке перетворення фігури, при якому всі її точки зміщуються в одному й тому самому напрямі на одну й ту саму відстань

3. Гомотетія

4. Переміщення

4.1. При переміщенні точки, що лежать на прямій переходять у точки, що лежать на прямій, і зберігається порядок їх взаємного розміщення

5. Симетрія

5.1. відносно точки

5.1.1. Осьова симетрія зберігає відстані між точками.

5.2. відносно прямої

5.2.1. Осьова симетрія зберігає відстані між точками.