היערכות הרשויות לרעידות אדמה

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
היערכות הרשויות לרעידות אדמה by Mind Map: היערכות הרשויות לרעידות אדמה

1. הנחיה ובקרה

1.1. (לפי החלטת ממשלה רעד/2 2010)

1.1.1. רח"ל

1.2. בפועל

1.2.1. פקע"ר

1.2.2. משרד הפנים

1.2.2.1. בסוגיות הצטיידות וטיפול בנפגעים (פסח)

2. היערכות

2.1. פקע"ר

2.1.1. קריטריונים כלליים למצבי חירום

2.1.1.1. 73% מהרשויות "מתקשות" או "עלולות להתקשות" במצב חירום

2.2. משרד הפנים

2.2.1. אין קריטריונים למוכנות לרעידות אדמה - אין יכולת לפקח

2.2.2. 90% מהרשויות כשירות בסוגיית הטיפול בנפגעים (פס"ח)

3. פיקוד ושליטה

3.1. משטרת ישראל

3.2. צה"ל

3.2.1. (בהוראת רוה"מ או לבקשת שר הבט"פ)