Läänemere linnud

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Läänemere linnud by Mind Map: Läänemere linnud

1. Seal on vesi külmem ja toidurikkam , eelkõige on kõige rohkem planktoneid.

2. Peamised ohud merelindudele on inimtegevusest tulenev häirimine, elu- ja toitumispaikade kadumine , õlireostus , kalavõrkudesse takerdumine ja toiduvarude vähenemine.

3. Kormoran

3.1. Nad elavad kõigil rannikutel , kuid arvukamalt on neid kõrgematel laiuskraadidel.

3.2. Ta on kalatoiduline

3.3. Oma pesapaikadesse saabuvad nad paaridena, mis moodustavad ilmselt kogu eluks.

3.3.1. Meelis paikades pesitsevad nad suurte kolooniatena koos. Koos ehitavad emas- ja isaslind suure pesa.

3.4. Kormoran on hea ujuja ja lendaja ning ülihea sukeldaja, kuid käimine on vaevarikas.

4. Meremadalikud on olulised veelindude toitumisalad.

4.1. Linnud on Läänemere toiduahela lõpplülid

4.2. Mere linnud joovad merevett ja soolast vett.

4.2.1. Lindudel on erilised soolanäärmed

5. Merikotkas

5.1. Merikotkas eelistab veekogulähedasi elupaiku.

5.2. Pesa ehitab suurest roigastest männi otsa

5.3. Taimekaitsemürkide ja loomaraibete mürgitamine ohustavad merikotkade arukust.

5.4. Merikotkas toitub veekogudel elavaist loomadest.

5.4.1. Samuti on toitumises tähtsal kohal ka veeimetajad ning nende pojad.

5.5. Kaldaluhutud hülgeraipeid külastab kuni nende lõpliku hävitamiseni.