Тема. Відмінювання іменників ІV відміни на просторах "Асканії-Нової"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Тема. Відмінювання іменників ІV відміни на просторах "Асканії-Нової" by Mind Map: Тема.  Відмінювання іменників ІV відміни на просторах "Асканії-Нової"

1. Сервіси:

1.1. Mindmeister

1.2. Cacoo

1.3. Popplet

2. Мета: формувати предметні компетентності: називати іменники ІV відміни, визначати й коментувати особливості їх відмінювання й написання; ключові компетентності: спілкування державною мовою (визначати орфоепічні та орфографічні мовні особливості слів, утворювати граматичні форми іменників ІV відміни, конструювати текст), математичну компетентність (використовувати схему для порівняння відмін), компетентності в природничих науках (використовувати природничі тексти-опори про «Асканію-Нову» для розвитку аудіативних умінь, визначення іменників ІV відміни, конструювання граматичних форм іменників ІV відміни), уміння вчитися впродовж життя (використовувати мережевий тлумачний словник); розвивати уміння розпізнавати й порівнювати відмінкові закінчення іменників різних відмін, конструювати іменники ІV відміни, обґрунтовувати написання; сприяти вихованню патріотизму, усвідомленню екологічної відповідальності, збереженню природного середовища, інтеграції знань, наполегливості та старанності у виконанні завдань.

3. Обладнання: сторінка Classroom.

4. Тип уроку: практичне застосування нових знань, умінь і навичок

5. Українська мова. 6 клас.

6. Методичний практикум. Міні-конспект.

7. Організаційний момент

8. Актуалізації й активізації навчального досвіду

8.1. Прийом "Лови помилку".

8.1.1. Предметна компетентність: формування умінь лексичної грамотності.

8.2. Слово вчителя про 7 природних чудес, зокрема "Асканію-Нову".

8.3. "Відкриття слова". Написання слів "Асканія-Нова", Асканія-Нова, Нова Каховка. Наголос у словах.

8.3.1. Предметна компетентність: розвиток орфографічних та орфоепічних умінь.

8.4. Перегляд відео "Асканія-Нова". Аудіативні уміння: виписати назви тварин.

8.4.1. Завдання. Визначити відміну.

8.4.1.1. Базова компетентність: формування умінь розрізняти.

8.4.1.2. Оцінювання

8.4.2. Завдання. Утворити від назв тварин назви їх малят.

8.4.2.1. Перевірка назв малят тварин тлумачним е-словником.

8.4.2.1.1. Ключова компетентність (уміння вчитися впродовж життя): формування умінь здійснювати пошук інформації.

8.4.2.2. Прийом "Трясовина". Написання назв малят тварин з -н- та іменників ІІ відміни на -я з -нн-.

8.4.2.2.1. Базова компетентність: формування умінь розрізняти.

8.5. Прийом "Павутинка". Що знаємо про ІV відміну, а що ні ?

8.5.1. Базова компетентність: формування умінь аналізувати.

9. Мотивація навчальної діяльності

10. Оголошення теми і мети уроку

11. Пояснення нового матеріалу

11.1. Коментування.

11.1.1. Інтерактивна вправа. Визначити іменники ІV відміни у тексті-опорі "Асканія-Нова".

11.1.1.1. Ключова компетентність (природничі науки): формування умінь аналізувати текст природничого змісту.

11.1.1.2. Оцінювання

11.2. Порівняння відмінювання іменників І та ІV відміни за схемою-опорою.

11.2.1. Ключова компетентність (математична): формування умінь порівнювати, аналізувати, робити висновки, використовуючи схему.

11.3. Робота з підручником. Прийом "А про що не сказали?"

11.3.1. Базова компетентність: формування умінь здійснювати пошук інформації.

12. Осмислення нових знань і вмінь

12.1. Конструювання. Доповнення тексту-опори "Асканія-Нова" відмінковими формами, відповідно схеми-опори.

12.1.1. Базова компетентність: формування уміння практично використати теоретичні знання.

13. Узагальнення набутого досвіду

13.1. Прийом "Що зайве?", використовуючи хмари слів.

13.1.1. У хмарі слова не відносяться до ІV відміни.

13.1.1.1. Базова компетентність: формування вмінь розрізняти.

13.1.2. У хмарі слова мають однакові закінчення -а, -я.

13.2. Творче завдання. Словникове намисто.

13.2.1. Переглянути презентацію "Дендрологічний парк "Асканія-Нова", виписати слова зі слайдів.

13.2.2. Створити мініатюру у коментарях Classroom: 1р.Красивий світ Асканії. 2речення з іменниками І відміни. 3речення з іменниками ІІ відміни. 4речення з іменниками ІІІ відміни. 5речення з іменниками ІV відміни.

13.2.2.1. Базова компетентність: формування вмінь синтезувати.

13.2.2.2. Оцінювання

14. Підбиття підсумків

15. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання

15.1. Скористатися тлумачним е-словником та виписати 6 назв малят тварин, записати їх у Р.в, З.в.

15.2. Вищий рівень. Переглянути експрес-урок О.Авраменка, створити текст-мініатюру, використовуючи словосполучення з відео та утворені відмінки іменників.

16. Оцінювання

16.1. Протягом уроку кожен учень отримав 3 оцінки + додаткові бали-медалі (10) за висновки після виконаних завдань