Kralj Aleksandar I Karađorđević

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kralj Aleksandar I Karađorđević by Mind Map: Kralj Aleksandar I Karađorđević

1. 1909. godine princ Đorđe se odriče naslednog prava i postaje prestolonaslednik

2. Stvara "Belu ruku" na čelu sa Petrom Živkovićem kao protivtežu Pašiću i Apisu

3. Istakao se kao odličan vojnik u Balkanskim ratovima. Kralj Petar I mu predaje državnička ovlašćenja 1914. i postaje regent.

4. Solunskim procesom 1917. se obračunao sa Crnom rukom i njenim liderom - Dragutinom Dimitrijevićem Apisom

5. Niška deklaracija 1914. - ratni cilj Srbije je ujedinjenje svih južnoslovenskih naroda

6. Krfskom deklaracijom 1917. postifnut je dogovor uzmeđu srpske vlade i Jugoslovenskog odbora o stvaranju države Srba, Hrvata i Slovenaca

7. Nakon proboja Solunskog fronta, srpska vojska oslobađa Srbiju i nakon toga uništava Austorugarsku vlast u oblastima većinski naseljenim južnim Slovenima

8. 1. decembar 1918. godine - Ujedinjenje (nastanak) Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Aleksandar je bio regent do smrti kralja Petra I (1921. godine) kada postaje i zvanično kralj Srba, Hrvata i Slovenaca

9. Rođen na Cetinju 1888.

10. Sin Kralja Petra I

11. Unuk knjaza Nikole Petrovića

12. Detinjstvo proveo na Cetinju. Školovao se u Ženevi i Petrovgradu

13. Atentat u Skupštini 1928. godine koristi kao povod za uspostavljanje šestojanuarske diktature 1929. godine.

14. Država menja ime u Kraljevina Jugoslavija i biva podeljena na 9 banovina

15. U septembru 1931. kralj Aleksandar donosi oktroisani ustav, čime se ukida diktatura i donekle obnavlja parlamentarizam, ali ne u punom obliku. Vlada je i dalje bila instrument vladavine kralja Aleksandra.

16. U oktobru 1934. u Marseju ubijen je kralj Aleksandar zajedno sa Lujem Bartuom. Ubica je pripadnik VMRO Vlado Černozemski, a iza atentatu su stajale ustaška organizacija, fašistička Italija i mađarski ekstremisti.