АЛЬТЕРНАТИВНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
АЛЬТЕРНАТИВНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ by Mind Map: АЛЬТЕРНАТИВНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ

1. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І ОСВІТНЯ ПАРАДИГМА ХХІ СТОЛІТТЯ

1.1. Лекція 1. Парадигма освіти ХХІ століття: інноваційні аспекти

1.2. Лекція 2. Педагогічна технологія як освітній феномен Ч. 1

1.3. Лекція 2. Альтернативні педагогічні технології у системі освітньої інноватики Ч. 2

2. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ ТЕХНОЛОГІЇ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ

2.1. Лекція 3.Теоретичні засади здоров`язбережувальних технологій фізичного розвитку дітей дошкільного віку

2.2. Лекція 4. Оздоровчі технології в системі дошкільної освіти

3. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ ТЕХНОЛОГІЇ КОГНІТИВНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

3.1. Лекція 5. Технології мовленнєвого розвитку

3.2. Лекція 6.Технології логіко-математичного розвитку

4. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV ТЕХНОЛОГІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

4.1. Лекція 7.Стратегії екологічної освіти

4.2. Лекція 8. Технології формування екологічної свідомості

5. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V ТЕХНОЛОГІЇ МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

5.1. Лекція 9-10. Естетизація освітнього простору як технологія впливу на моральну сферу дитини

5.2. Лекція 11-12.Арт-технології