SPREKEN

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SPREKEN by Mind Map: SPREKEN

1. Personeels indeling

1.1. Voorzitter

1.1.1. overlegd

1.1.2. discussieerd

1.1.3. houd de tijd in de gaten

1.1.4. zorgt dat alle agendapunten aan bod komen

1.1.5. vat samen wat de deelnemers gezegd hebben

1.2. Agenda

1.2.1. afgesproken onderwerpen

1.3. Notulist

1.3.1. maakt verslag(notulen)

1.3.2. datum,namen en aanwezigen noteren

1.4. Deelnemers

1.4.1. achtief deel aan de vergadering

1.4.2. luisteren goed

1.4.3. laten elkaar uitpraten

1.4.4. reageren op een goeie manier

2. Agenda

2.1. 1.Opening

2.2. 2.Notulen van de vorige vergadering, controlen van de deelnemers

2.3. 3. Verschillende agendapunten

2.4. 4. Rondvraag: aan het einde krijgt iedereen de kans om een korte vraag te stellen

2.5. 5. Sluiting

3. Voorbereiding Presentatie

3.1. indeling

3.2. bedenk wat je gaat vertellen

3.3. maak een powerpoint presentatie, poster of sheets

3.4. oefen thuis voor je ouders

3.5. check of alle hulpmiddelen goed werken

3.6. spiekbriefje

4. Zo houd je een presentatie

4.1. praat rustig/duidelijk

4.2. praat met een klein beetje overdrijving

4.3. let op houding

4.3.1. sta rechtsop

4.3.2. twee voeten op de grond

4.3.3. stop je handen niet in je zakken

4.3.4. maak contact met je publiek

4.4. geef geen foto's door

4.5. zorg dat ze ook achter in de klas plaatjes kunnen zien