Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Schrijven by Mind Map: Schrijven

1. Recensie

1.1. Geschreven bespreking van: - een film - een boek - een CD - een concert - een voorstelling - of een computergame

1.2. Synopsis

1.2.1. korte inhoud van een recensie en een oordeel.

1.3. Citaten

1.3.1. typerende/voorbeelden uit een boek

1.4. Zo schrijf je een recensie

1.4.1. inleiding: - belangrijke informatie - titel - maker

1.4.2. Middenstuk: - beschrijf kort de inhoud - belangrijkste informatie

1.4.3. Deelonderwerpen: - inhoud - hoofdrolspelers - auteur

1.4.4. opmaken van de tekst: - achtergrondinformatie - citaten - illustraties

1.4.5. Mening met argumenten

1.4.6. Slot: - conclussie

2. Variatie in woordkeuze

2.1. Gebruik: - synoniemen - omschrijvingen - verwijswoorden - wissel de zinsbouw af

3. Zakelijke brief

3.1. officiële brief: - een verzoek - een klacht - een mededeling

3.2. Gericht aan een onbekende

3.3. Briefconventies - kort - beleefd - niet emotioneel

3.4. Inleiding: - leg in één zin uit waarom je de brief schrijft

3.5. Middenstuk - 2 of 3 alinea's waarin je het verzoek, klacht of mededeling verder uitwerkt.

3.6. Slotalinea: - korte samenvatting van wat je met de brief wilt bereiken - een oproep of een vriendelijke groet

3.7. Zo schrijf je een zakelijke brief

3.7.1. Schrijfdoel: - iets vragen - verzoeken - mededelen - klagen

3.7.2. Zet de volgende onderdelen in je brief (aan de linkerkant): - eigen naam en adres - naam en adres geadresseerde - plaats, datum met jaartal - onderwerp van je brief - aanhef - brieftekst - groet - handtekening en daaronder je naam in letters - eventueel: bijlage

4. Formele taal

4.1. bijvoorbeeld: - u - Geachte heer/mevrouw - Hoogachtend - Met vriendelijke groet - meedelen - wellicht - verzoeken - tot onze spijt/helaas - deelnemen