Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Schrijven by Mind Map: Schrijven
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Schrijven

Recensie

Geschreven bespreking van: - een film - een boek - een CD - een concert - een voorstelling - of een computergame

Synopsis

korte inhoud van een recensie en een oordeel.

Citaten

typerende/voorbeelden uit een boek

Zo schrijf je een recensie

inleiding: - belangrijke informatie - titel - maker

Middenstuk: - beschrijf kort de inhoud - belangrijkste informatie

Deelonderwerpen: - inhoud - hoofdrolspelers - auteur

opmaken van de tekst: - achtergrondinformatie - citaten - illustraties

Mening met argumenten

Slot: - conclussie

Variatie in woordkeuze

Gebruik: - synoniemen - omschrijvingen - verwijswoorden - wissel de zinsbouw af

Zakelijke brief

officiële brief: - een verzoek - een klacht - een mededeling

Gericht aan een onbekende

Briefconventies - kort - beleefd - niet emotioneel

Inleiding: - leg in één zin uit waarom je de brief schrijft

Middenstuk - 2 of 3 alinea's waarin je het verzoek, klacht of mededeling verder uitwerkt.

Slotalinea: - korte samenvatting van wat je met de brief wilt bereiken - een oproep of een vriendelijke groet

Zo schrijf je een zakelijke brief

Schrijfdoel: - iets vragen - verzoeken - mededelen - klagen

Zet de volgende onderdelen in je brief (aan de linkerkant): - eigen naam en adres - naam en adres geadresseerde - plaats, datum met jaartal - onderwerp van je brief - aanhef - brieftekst - groet - handtekening en daaronder je naam in letters - eventueel: bijlage

Formele taal

bijvoorbeeld: - u - Geachte heer/mevrouw - Hoogachtend - Met vriendelijke groet - meedelen - wellicht - verzoeken - tot onze spijt/helaas - deelnemen