ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ by Mind Map: ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

1. หน่วยรับข้อมูล

1.1. เม้าส์หน้าที่ใช้ชี้ตำแหน่งเลือกใช้ไอคอน

1.2. แป้นพิมพ์ทำหน้าที่รับคำสั่งและข้อมูล เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผ่านทางปุ่มต่างๆ

2. หน่วยประมวลผลข้อมูล

2.1. ซีพียูใช้ในการคำนวณและสั่งให้ส่วนอื่น ๆ ทำงาน

3. หน่วยความจำ

3.1. รอมหน้าที่ เป็นหน่วยความจำที่มีโปรแกรมหรือข้อมูลอยู่แล้วสามารถเรียกออกมาใช้งานได้จะไม่มีกระแสไฟฟ้าไปข้อมูลก็ไม่สูญหายไป

3.2. แรมหน้าที่- แรม (Random Access Memory) เป็นหน่วยความจำที่สามารถเก็บข้อมูลได้เมื่อมีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงเท่านั้น

3.3. ฮาร์ดดิสก์หน้สที่ (Hard Disk) เป็นฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์

3.4. หน้าที่ ฟล็อบปี้ดิสก์ (Floppy Disk) เป็นอุปกรณ์ สามารถบรรจุข้อมูลได้เพียง 1.44 เมกะไบต์ เท่านั้น

4. หน่วยแสดงผล

4.1. หน้าที่ จอภาพหรือมอนิเตอร์ ทำหน้าที่แสดงข้อมูลในขณะที่คอมพิวเตอร์กำลังทำงาน เพื่อติดต่อและสื่อสาร

4.2. หน้าที่ลำโพง ทำหน้าที่แสดงผลในรูปแบบเสียง มีการทำงานร่วมกับการ์ดเสียง โดยการ์ดเสียงจะรับสัญญาณ-

4.3. หน้าที หูฟัง ใช้รับข้อมูลประเภทเสียง มีลักษณะการทำงานเหมือนกับลำโพงแต่ลดขนาดลง ทำให้สะดวกใน การพกพา

4.4. หน้าที่ เครื่องพิมพ์ ทำหน้าที่พิมพ์ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ให้ออกมาในลักษณะของสิ่งพิมพ์ลงบนกระดาษหรือ

5. อุปกรณ์อื่นๆ

5.1. หน้าที่เคส (case) คือ กล่องหรือโครงสร้างสำหรับเก็บประกอบอุปกรณ์ต่างๆ คอมพิวเตอร์ไว้ภายในนั้น

5.2. หน้าที่พาวเวอร์ซัพพลาย (Power Supply) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับชิ้นส่วนอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์

5.3. หน้าที่เมนบอร์ด (Main board) เป็นแผ่นวงจรไฟฟ้าแผ่นใหญ่ที่รวมเอาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญๆ ไว้ด้วยกัน

5.4. หน้าที่การ์ดแสดงผล (Display Card) หลักการทำงานพื้นฐานของการ์ดแสดงผลจะเริ่มต้นขึ้น เมื่อโปรแกรมต่างๆ ส่งข้อมูลมาประมวลผลที่ ซีพียูเมื่อซีพียูประมวลผล เสร็จแล้ว ก็จะส่งข้อมูลที่จะนำมาแสดงผลบนจอภาพมาที่การ์ดแสดงผล จากนั้น การ์ดแสดงผล ก็จะส่งข้อมูลนี้มาที่จอภาพ ตามข้อมูลที่ได้รับมา การ์ดแสดงผลรุ่นใหม่ๆ ที่ออกมาส่วนใหญ่ ก็จะมีวงจร ในการเร่งความเร็วการแสดงผลภาพสามมิติ และมีหน่วยความจำมาให้มากพอสมควร โดยที่การ์ดบางรุ่นสามารถประมวลผลได้ในตัวการ์ด ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระการประมวลผลให้ซีพียู จึงทำให้การทำงานของคอมพิวเตอร์นั้นเร็วขึ้นด้วย ซึ่งตัวการ์ดแสดงผลนั้นจะมีหน่วยความจำในตัวของมันเอง ถ้าตัวการ์ดมีหน่วยความจำมาก ก็จะรับข้อมูลจากซีพียูได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การแสดงผลบนจอภาพมีความเร็วสูงขึ้นด้วย

5.5. หน้าที่CD-Drive หน่วยบันทึกที่ใช้อ่านจานบันทึกอัดแน่น หรือซีดี ในปัจจุบัน ไมโครคอมพิว เตอร์ส่วนมากมีหน่วยบันทึกที่สามารถอ่านข้อมูลจากสื่อชนิดนี้ได้ แต่ยังคงบันทึกข้อมูลลงไปไม่ได้ ต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ความเร็วในการอ่านค่อนข้างสูงจนดูภาพเคลื่อนไหวได้ดีเหมือนดูภาพยนตร์ ในปัจจุบัน จานซีดีกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นทุกที ทำให้ราคาถูกลงมาก คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจึงมักจะมีหน่วยบันทึกชนิดนี้ติดตั้งไว้ด้วย

5.6. หน้าที่ช่องเสียบอุปกรณ์เพิ่มเติม (Expansion Slot) วามสามารถของคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องจะประกอบด้วยอุปกรณ์หลายๆอย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งอยู่ในเมนบอร์ดก็ตาม หรือจะเป็นการติดตั้งจากภายนอกก็ตาม ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งการต่ออุปกรณ์ภายนอกให้ใช้งานได้กับเมนบอร์ดต้องมีการต่อผ่านช่องพิเศษที่เราเรียกว่า Expansion Slot