Pozytywne i negatywne aspekty Internetu w opiniach uczniów gimnazjum

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Pozytywne i negatywne aspekty Internetu w opiniach uczniów gimnazjum by Mind Map: Pozytywne i negatywne aspekty Internetu w opiniach uczniów gimnazjum

1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego

2. Przygotowanie polskiego społeczeństwa do korzystania z Internetu

3. Kompetencje informatyczne ucznia gimnazjum

4. Korzyści, czyli pozytywne aspekty Internetu

5. Zagrożenia wynikające z przebywania w sieci

6. Analiza podstawy programowej z informatyki na etapie gimnazjum

7. Założenia metodologiczne badań

7.1. Key shortcuts

7.1.1. INS to insert (Windows)

7.1.2. ENTER to add siblings

7.1.3. DEL to delete

7.1.4. TAB to insert (Mac OS)

8. Find out more? Try http://www.mindmeister.com/help

9. Drag & Drop and double-click canvas