Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Pozytywne i negatywne aspekty Internetu w opiniach uczniów gimnazjum by Mind Map: Pozytywne i negatywne aspekty Internetu w opiniach uczniów gimnazjum
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Pozytywne i negatywne aspekty Internetu w opiniach uczniów gimnazjum

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Analiza podstawy programowej z informatyki na etapie gimnazjum

Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Przygotowanie polskiego społeczeństwa do korzystania z Internetu

Kompetencje informatyczne ucznia gimnazjum

Korzyści, czyli pozytywne aspekty Internetu

Zagrożenia wynikające z przebywania w sieci

Założenia metodologiczne badań

Key shortcuts

INS to insert (Windows)

ENTER to add siblings

DEL to delete

TAB to insert (Mac OS)

Find out more? Try http://www.mindmeister.com/help

Drag & Drop and double-click canvas