Wizualizacja treści kształcenia w procesie dydaktycznym z wykorzystaniem mobilnego zestawu mltime...

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Wizualizacja treści kształcenia w procesie dydaktycznym z wykorzystaniem mobilnego zestawu mltimedialnego by Mind Map: Wizualizacja treści kształcenia w procesie dydaktycznym z wykorzystaniem mobilnego zestawu mltimedialnego

1. Rozdziały

1.1. MULTIMEDIA W PROCESIE KSZTAŁCENIA

1.2. PRZYGOTOWANIE NAUCZYCIELI W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I INFORMATYCZNEJ

1.3. METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ WŁASNYCH

1.4. WPŁYW WIZUALIZACJI MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH NA OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

1.5. Zakończenie

2. New node