Wykorzystnie komputera do nauki chemii i biologii.

Artur

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Wykorzystnie komputera do nauki chemii i biologii. by Mind Map: Wykorzystnie komputera do nauki chemii i biologii.

1. środki dydaktyczne w procesie kształcenia

2. Cele i treści kształcenia z zakresu chemii i biologii w gimnazjum.

3. metodologiczne podstawy badań własnych

4. Komputer jako srodek wspomagający nauczania chemii i biologi

5. Model wykorzystania komputera w nauczaniu chemii i biologii