Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Wykorzystnie komputera do nauki chemii i biologii. by Mind Map: Wykorzystnie komputera do nauki chemii i biologii.
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Wykorzystnie komputera do nauki chemii i biologii.

środki dydaktyczne w procesie kształcenia

Cele i treści kształcenia z zakresu chemii i biologii w gimnazjum.

metodologiczne podstawy badań własnych

Komputer jako srodek wspomagający nauczania chemii i biologi

Model wykorzystania komputera w nauczaniu chemii i biologii