Rola Internetu w zaspokajaniu potrzeb komunikacyjnych młodzieży

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rola Internetu w zaspokajaniu potrzeb komunikacyjnych młodzieży by Mind Map: Rola Internetu w zaspokajaniu potrzeb komunikacyjnych młodzieży

1. Podsumowanie i wnioski

2. Metodologia

2.1. Problem główny: Jaką rolę pełni Internet w zaspokajaniu potrzeb komunikacyjnych młodzieży

2.2. Problem szczegółowy: Ustalenie i zbadanie podstawowych form komunikowania się młodzieży

2.3. Hipoteza:Zakłada się że w tej grupie wiekowej dominują tradycyjne formy komunikacyjne

2.4. Zmienne i wskaźniki

3. Komunikatory

3.1. WPKontakt

3.2. Skayp

3.3. Gadu-Gadu

3.4. Tlenofon

4. komunikacja interpersonalna

5. Historia Internetu

6. New node

7. New node