Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Rola Internetu w zaspokajaniu potrzeb komunikacyjnych młodzieży by Mind Map: Rola Internetu w zaspokajaniu potrzeb komunikacyjnych młodzieży
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Rola Internetu w zaspokajaniu potrzeb komunikacyjnych młodzieży

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Podsumowanie i wnioski

Metodologia

Problem główny: Jaką rolę pełni Internet w zaspokajaniu potrzeb komunikacyjnych młodzieży

Problem szczegółowy: Ustalenie i zbadanie podstawowych form komunikowania się młodzieży

Hipoteza:Zakłada się że w tej grupie wiekowej dominują tradycyjne formy komunikacyjne

Zmienne i wskaźniki

Komunikatory

WPKontakt

Skayp

Gadu-Gadu

Tlenofon

komunikacja interpersonalna

Historia Internetu

New node

New node