Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Rola Internetu w zaspokajaniu potrzeb komunikacyjnych młodzieży by Mind Map: Rola Internetu w zaspokajaniu potrzeb komunikacyjnych młodzieży
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Rola Internetu w zaspokajaniu potrzeb komunikacyjnych młodzieży

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Podsumowanie i wnioski

Metodologia

Problem główny: Jaką rolę pełni Internet w zaspokajaniu potrzeb komunikacyjnych młodzieży

Problem szczegółowy: Ustalenie i zbadanie podstawowych form komunikowania się młodzieży

Hipoteza:Zakłada się że w tej grupie wiekowej dominują tradycyjne formy komunikacyjne

Zmienne i wskaźniki

Komunikatory

WPKontakt

Skayp

Gadu-Gadu

Tlenofon

komunikacja interpersonalna

Historia Internetu

New node

New node