เทคโนโลยีขยะRecycleในโรงเรียนสุรนารีวิทยา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เทคโนโลยีขยะRecycleในโรงเรียนสุรนารีวิทยา by Mind Map: เทคโนโลยีขยะRecycleในโรงเรียนสุรนารีวิทยา

1. 1.การสำรวจ

1.1. พบกระดาษที่ใช้แล้วทิ้ง

1.2. ปริมาณขยะในโรงเรียนมีมาก และขยะบางชนิดสามารถนำมาใช้รีไซเคิลได้

1.3. การทิ้งกระดาษประปนไปกับขยะอื่่นๆทำให้กระเสียแล้วต้องมากำจัดของเสียในกระดาษ

2. 2.การวิเคราะห์

2.1. ปริมาณขยะมีมาก มีสาเหตุมาจากการทิ้งขยะไม่เป็นที่และไม่มีการแยกขยะแต่ละประเภท

3. 3.การสร้างทางเลือก

3.1. โดยจัดทำถังเพื่อแยกขยะประเภทต่างๆ ถังสีเขียว สำหรับใส่ขยะประเภทย่อยสลาย เช่น เศษอาหาร เปลือกผลไม้ เพื่อนำไปทำปุ๋ยหมัก ถังสีเหลือง สำหรับใส่ถังขยะรไซเคิล เช่น กระดาษ แก้วน้ำพลาสติก ถังสีน้ำเงิน สำหรับใส่ขยะทั่วไป ที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าในการนำไปรีไซเคิล เช่น ซองมาม่า พลาสติกห่อลูกอม เพื่อส่งไปให้ทางเทศบาลกำจัด ถังสีแดง สำหรับใส่ขยะอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้าที่ใช่แล้ว เพื่อส่งให้เทศบาลนำไปกำจัด

4. 4.การคาดเดาผลลับ

4.1. การแยกขยะแต่ละถังนั้นทำให้ขยะไม่ประปนกันและทำให้โรงเรียนสะอาดมากขึ้น และประโยชน์ของขยะรีไซเคิลนั้นช่วยรัฐประหยัดเงินเพราะเคมีภัณฑ์ ส่วนใหญ่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ช่วยลดปัญหามลพิษที่เกิดจากกการเผาไหม้