Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Wpływ baśni i bajek na aktywność twórczą dzieci. by Mind Map: Wpływ baśni i bajek na aktywność twórczą dzieci.
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Wpływ baśni i bajek na aktywność twórczą dzieci.

Aktywność twórcza - zakres tematyki.

Rola nauczyciela w pobudzaniu i rozwijaniu aktywności.

Zasady i sposoby pobudzania aktywności twórczej dzieci.

Edukacyjne funkcje zabawy.

Teorie zabawy.

Rodzaje bajek.

Baśnie i bajki niezbędne do pobudzania aktywności twórczej u dzieci.

Pojęcie baśni i bajki.

Funkcje edukacyjne baśni i bajek.

Metodologia badań własnych.

Problemy badawcze.

Przebieg badań.

Analiza wyników badań własnych.