Wpływ baśni i bajek na aktywność twórczą dzieci.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Wpływ baśni i bajek na aktywność twórczą dzieci. by Mind Map: Wpływ baśni i bajek na aktywność twórczą dzieci.

1. Aktywność twórcza - zakres tematyki.

1.1. Rola nauczyciela w pobudzaniu i rozwijaniu aktywności.

1.2. Zasady i sposoby pobudzania aktywności twórczej dzieci.

2. Przebieg badań.

3. Analiza wyników badań własnych.

4. Edukacyjne funkcje zabawy.

4.1. Teorie zabawy.

4.2. Rodzaje bajek.

5. Baśnie i bajki niezbędne do pobudzania aktywności twórczej u dzieci.

5.1. Pojęcie baśni i bajki.

5.2. Funkcje edukacyjne baśni i bajek.

6. Metodologia badań własnych.

7. Problemy badawcze.