Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Wpływ baśni i bajek na aktywność twórczą dzieci. by Mind Map: Wpływ baśni i bajek na aktywność twórczą dzieci.
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Wpływ baśni i bajek na aktywność twórczą dzieci.

Aktywność twórcza - zakres tematyki.

Rola nauczyciela w pobudzaniu i rozwijaniu aktywności.

Zasady i sposoby pobudzania aktywności twórczej dzieci.

Edukacyjne funkcje zabawy.

Teorie zabawy.

Rodzaje bajek.

Baśnie i bajki niezbędne do pobudzania aktywności twórczej u dzieci.

Pojęcie baśni i bajki.

Funkcje edukacyjne baśni i bajek.

Metodologia badań własnych.

Problemy badawcze.

Przebieg badań.

Analiza wyników badań własnych.