MOTIVÁCIÓ, MOTIVÁLÁS

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MOTIVÁCIÓ, MOTIVÁLÁS by Mind Map: MOTIVÁCIÓ, MOTIVÁLÁS

1. MI?

1.1. TANÓRA

1.2. EXTRACURRICULUM

1.2.1. SZAKKÖR

1.2.2. SPORT

1.2.3. OSZTÁLYKIRÁNDULÁS

1.2.4. TANULMÁNYI SÉTA

1.2.5. MÚZEUM LÁTOGATÁS

1.2.6. PROJEKTMUNKÁK

1.2.6.1. PL.: ÖKO-HÉT: PAPÍR-SZEMÉT-ELEMGYŰJTÉSI AKCIÓK, MEGMOZDULÁSOK

1.3. TANULÁSI MÓDSZER

1.3.1. CSOPORTBAN

1.3.2. PÁRBAN

1.3.3. EGYÉNILEG

1.4. REJTETT TANTERV

1.4.1. NORMA, ÉRTÉK

1.5. PYGMALION-EFFEKTUS

1.6. ÉPÍTETT KÖRNYZET

1.6.1. ISKOLAUDVAR

1.6.2. KÜLSŐ - BELSŐ KINÉZETE

1.6.2.1. ISKOLA FALAK

1.6.2.1.1. SZÍNE

1.6.2.1.2. TARTALOM

1.6.2.2. BERENDEZÉS

1.6.2.2.1. TANTERMEK

1.6.2.2.2. BÚTORZAT

1.6.3. NÖVÉNYEK

1.7. TÁRSAS LÉGKÖR

1.8. SZEMÉLYES TANÁR-DIÁK KAPCSOLAT

1.8.1. PÁLYAVÁLASZTÁS

1.9. VERSENY

1.10. TANTÁRGY

1.10.1. New node

1.11. TANÍTÁSI STÍLUS

1.12. ELFOGADÓ KÖZÖSSÉG

1.13. FACILITÁCIÓ

1.14. KOMMUNIKÁCIÓ

1.14.1. VERBÁLIS

1.14.1.1. építő jellegű kritika

1.14.2. NON-VERBÁLIS

2. MILYEN?

2.1. ÁLLANDÓ

2.2. EGYIRÁNYÚ

2.2.1. visszajelzés

2.2.2. szimbolikus jutalom

2.3. KÖLCSÖNÖS

2.3.1. EGYÉNEK KÖZÖTTI

2.3.2. CSOPORT - EGYÉN KÖZÖTTI

2.3.3. CSOPORTOK KÖZÖTTI

2.3.4. CSOPORTON BELÜLI

2.4. IDŐSZAKOS

2.4.1. ALKALOM-FELADAT FÜGGŐ

2.5. NINCS

3. MILYEN MÉG?

3.1. INTERNALIZÁLT-BEÉPÜLT

3.1.1. KÖTELESSÉGTUDÁS

3.2. INTRINZIK-BELSŐ

3.2.1. KIVÁNCSISÁG

3.2.2. érdeklődés

3.2.3. kompetencia

3.2.4. törekvés az ellentmondások kiküszöbölésére

3.3. EXTRINZIK-KÜLSŐ

3.3.1. KÜLSŐDLEGES CÉL

3.3.1.1. PL.:ÉRDEMJEGY

3.3.2. családi háttérrel összefüggő motívumok

3.3.2.1. a szülök megkövetelik a jó tanulmányi eredményeket

3.3.2.2. a szülök tanuláshoz és tudáshoz való viszonya követendő minta

3.4. ELSAJÁTÍTÁSI

3.5. PRESZTÍZSMOTIVÁCIÓ

4. FÜGGVÉNYE

4.1. KOROSZTÁLY

4.2. SZOCIÁLIS HÁTTÉR

4.3. ÉLETSTÍLUS

4.4. KULTURÁLIS

4.5. SZEMÉLYISÉG

4.5.1. KUDARCTŰRŐ

4.5.2. TÚLBUZGÓ

4.5.3. KUDARCKERÜLŐ

4.5.4. SIKERORIENTÁLT

4.6. ÉRZELMEK

4.7. KÉPESSÉG

4.8. ATTITÜD

5. EREDMÉNY

5.1. ÖRÖM

5.2. KIELÉGÜLTSÉG

6. FELTÉTELE

6.1. SZÜKSÉGLET

6.2. HAJTÓERŐ

6.3. ÖSZTÖNZÉS

7. ÖNMOTIVÁCIÓ

7.1. pozitív gondolatok

7.1.1. "én megtettem mindent, innen már nem rajtam múlik"

7.1.2. "meg tudom csinálni, képes vagyok rá"

7.2. koncentrálás a kitűzött célra

7.3. önbizalom

7.4. szeretem, amit csinálok

8. KI?

8.1. TANÁR

8.2. DIÁK

8.3. DÖK-DIÁKÖNKÖRMÁNYZAT

8.4. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDŐ

8.5. SZABADIDŐSZERVEZŐ

8.6. ISKOLAORVOS - VÉDŐNŐ

8.7. IGAZGATÓ-HELYETTES

8.8. ÖNMOTIVÁCIÓ

8.9. SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG

8.10. TANÁRI MUNKAKÖZÖSSÉG

8.11. IGAZGATÓ

8.12. EGYÉB ISKOLAI ALKALMAZOTTAK

8.12.1. TAKARÍTÓK

8.12.2. KÖNYVTÁROSOK

8.12.3. TITKÁRSÁGI DOLGOZÓK

8.12.4. STB.

9. KIT?

9.1. TANÁR

9.2. DIÁK

9.2.1. INS to insert (Windows)

9.2.2. TAB to insert (Mac OS)

9.2.3. ENTER to add siblings

9.2.4. DEL to delete

9.2.5. All key shortcuts

9.3. ÖNMAGÁT

9.4. ISKOLAORVOS - VÉDŐNŐ

9.5. DÖK-DIÁKÖNKÖRMÁNYZAT

9.6. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDŐ

9.7. SZABADIDŐSZERVEZŐ

9.8. SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG

9.9. EGYÉB ISKOLAI ALKALMAZOTTAK

9.9.1. TAKARÍTÓK

9.9.2. KÖNYVTÁROSOK

9.9.3. TITKÁRSÁGI DOLGOZÓK

9.9.4. STB.

9.10. IGAZGATÓ

9.11. IGAZGATÓ-HELYETTES

10. MIRE?

10.1. TANULÁS

10.2. ÖNISMERET

10.3. TÁRSISMERET

10.3.1. TÁRSÉSZLELÉS

10.4. EMPÁTIA

10.5. BEFOGADÁS

10.6. ÖNKÉPZÉS

10.7. ALTRUIZMUS

10.8. ÚJ UTAK KIPRÓBÁLÁSA

10.9. NORMÁK INTERNALIZÁLÁSA

10.9.1. KULTURÁLIS

10.9.2. ETIKAI

10.9.3. SZOCIÁLIS NORMÁK

10.9.4. ERKÖLCSI

10.10. KOMPETENCIA

10.11. PÉLDAKÉP

10.11.1. KÖVETÉS

10.11.2. KERESÉS

10.12. TELJESÍTMÉNY

10.13. HATÉKONYSÁG

11. HOGYAN?

11.1. SZEMÉLYISÉG

11.2. HUMOR

11.3. KÖVETKEZETESSÉG

11.4. PRECIZITÁS

11.5. FELKÉSZÜLTSÉG

11.6. SZIGORÚSÁG

11.7. DOMINANCIA

11.7.1. VEZETŐI KÉPESSÉGEK

11.8. STÍLUS

11.8.1. TANÍTÁSI

11.8.2. TANÁRI

12. MÓDOK, UTAK

12.1. DIFFERENCIÁLÁS

12.2. INTERAKCIÓ

12.2.1. OPTIMÁLIS ARÁNYOK

12.3. RUGALMASSÁG

12.4. ÉSSZERŰSÉG

12.5. REÁLIS, PONTOS VISSZACSATOLÁS

12.6. CÉLOK FONTOSSÁGA

12.7. MÓDSZER, STRATÉGIAGAZDAGSÁG

12.8. SZORONGÁSMENTES, IDEÁLIS ÁLLAPOT

12.9. FLOW-ÉLMÉNY

12.10. RÁHANGOLÓDÁS-PSZICHOLÓGIAI LELKIÁLLAPOT

12.11. CÉLOK PONTOSSÁGA

12.12. KOOPERATÍV TECHNIKA

12.13. jutalom

13. ELMÉLETEK

13.1. Atkinson - a teljesítmény motiváció három komponense

13.1.1. motivációk

13.1.2. siker/kudarc szubjektív valószínűsége

13.1.3. cél elérésének/elkerülésének vonzereje

13.2. Covington - a sikerhez és a kudarchoz fűződő viszony

13.2.1. kudarctűrők

13.2.2. kudarckerülők

13.2.3. sikerorientáltak

13.2.4. túlbuzgók

13.3. Maslow - szükséglet-piramis

14. New node

14.1. New node