Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

MOTIVÁCIÓ, MOTIVÁLÁS by Mind Map: MOTIVÁCIÓ, MOTIVÁLÁS
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

MOTIVÁCIÓ, MOTIVÁLÁS

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

ÖNMOTIVÁCIÓ

pozitív gondolatok

"én megtettem mindent, innen már nem rajtam múlik"

"meg tudom csinálni, képes vagyok rá"

koncentrálás a kitűzött célra

önbizalom

szeretem, amit csinálok

MIRE?

TANULÁS

ÖNISMERET

TÁRSISMERET

TÁRSÉSZLELÉS

EMPÁTIA

BEFOGADÁS

ÖNKÉPZÉS

ALTRUIZMUS

ÚJ UTAK KIPRÓBÁLÁSA

NORMÁK INTERNALIZÁLÁSA

KULTURÁLIS

ETIKAI

SZOCIÁLIS NORMÁK

ERKÖLCSI

KOMPETENCIA

PÉLDAKÉP

KÖVETÉS

KERESÉS

TELJESÍTMÉNY

HATÉKONYSÁG

KI?

TANÁR

DIÁK

DÖK-DIÁKÖNKÖRMÁNYZAT

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDŐ

SZABADIDŐSZERVEZŐ

ISKOLAORVOS - VÉDŐNŐ

IGAZGATÓ-HELYETTES

ÖNMOTIVÁCIÓ

SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG

TANÁRI MUNKAKÖZÖSSÉG

IGAZGATÓ

EGYÉB ISKOLAI ALKALMAZOTTAK

TAKARÍTÓK

KÖNYVTÁROSOK

TITKÁRSÁGI DOLGOZÓK

STB.

KIT?

TANÁR

DIÁK

INS to insert (Windows)

TAB to insert (Mac OS)

ENTER to add siblings

DEL to delete

All key shortcuts

ÖNMAGÁT

ISKOLAORVOS - VÉDŐNŐ

DÖK-DIÁKÖNKÖRMÁNYZAT

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDŐ

SZABADIDŐSZERVEZŐ

SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG

EGYÉB ISKOLAI ALKALMAZOTTAK

TAKARÍTÓK

KÖNYVTÁROSOK

TITKÁRSÁGI DOLGOZÓK

STB.

IGAZGATÓ

IGAZGATÓ-HELYETTES

MI?

TANÓRA

EXTRACURRICULUM

SZAKKÖR

SPORT

OSZTÁLYKIRÁNDULÁS

TANULMÁNYI SÉTA

MÚZEUM LÁTOGATÁS

PROJEKTMUNKÁK, PL.: ÖKO-HÉT: PAPÍR-SZEMÉT-ELEMGYŰJTÉSI AKCIÓK, MEGMOZDULÁSOK

TANULÁSI MÓDSZER

CSOPORTBAN

PÁRBAN

EGYÉNILEG

REJTETT TANTERV

NORMA, ÉRTÉK

PYGMALION-EFFEKTUS

ÉPÍTETT KÖRNYZET

ISKOLAUDVAR

KÜLSŐ - BELSŐ KINÉZETE, ISKOLA FALAK, SZÍNE, KOMOR, HIDEG, MELEGSÉGET ÁRASZT, TARTALOM, PUSZTA INFORMÁCIÓ KÖZLÉS, HATÁRIDŐK, SZÉGYENFAL, IDŐBEOSZTÁSOK, PÁLYÁZATI FELHÍVÁS, DIÁKOK PRODUKTUMAI, RAJZOK, FESTMÉNYEK, ELNYERT DÍJAK, OKLEVELEK, POSZTEREK, PLAKÁTOK, PROJEKTMUNKÁK, BERENDEZÉS, TANTERMEK, BÚTORZAT, ELRENDEZÉS, TANULÁSI KÖRNYZET

NÖVÉNYEK

TÁRSAS LÉGKÖR

SZEMÉLYES TANÁR-DIÁK KAPCSOLAT

PÁLYAVÁLASZTÁS

VERSENY

TANTÁRGY

New node

TANÍTÁSI STÍLUS

ELFOGADÓ KÖZÖSSÉG

FACILITÁCIÓ

KOMMUNIKÁCIÓ

VERBÁLIS, építő jellegű kritika

NON-VERBÁLIS

HOGYAN?

SZEMÉLYISÉG

HUMOR

KÖVETKEZETESSÉG

PRECIZITÁS

FELKÉSZÜLTSÉG

SZIGORÚSÁG

DOMINANCIA

VEZETŐI KÉPESSÉGEK

STÍLUS

TANÍTÁSI

TANÁRI

MILYEN?

ÁLLANDÓ

EGYIRÁNYÚ

visszajelzés

szimbolikus jutalom

KÖLCSÖNÖS

EGYÉNEK KÖZÖTTI

CSOPORT - EGYÉN KÖZÖTTI

CSOPORTOK KÖZÖTTI

CSOPORTON BELÜLI

IDŐSZAKOS

ALKALOM-FELADAT FÜGGŐ

NINCS

MÓDOK, UTAK

DIFFERENCIÁLÁS

INTERAKCIÓ

OPTIMÁLIS ARÁNYOK

RUGALMASSÁG

ÉSSZERŰSÉG

REÁLIS, PONTOS VISSZACSATOLÁS

CÉLOK FONTOSSÁGA

MÓDSZER, STRATÉGIAGAZDAGSÁG

SZORONGÁSMENTES, IDEÁLIS ÁLLAPOT

FLOW-ÉLMÉNY

RÁHANGOLÓDÁS-PSZICHOLÓGIAI LELKIÁLLAPOT

CÉLOK PONTOSSÁGA

KOOPERATÍV TECHNIKA

jutalom

MILYEN MÉG?

INTERNALIZÁLT-BEÉPÜLT

KÖTELESSÉGTUDÁS

INTRINZIK-BELSŐ

KIVÁNCSISÁG

érdeklődés

kompetencia

törekvés az ellentmondások kiküszöbölésére

EXTRINZIK-KÜLSŐ

KÜLSŐDLEGES CÉL, PL.:ÉRDEMJEGY

családi háttérrel összefüggő motívumok, a szülök megkövetelik a jó tanulmányi eredményeket, a szülök tanuláshoz és tudáshoz való viszonya követendő minta

ELSAJÁTÍTÁSI

PRESZTÍZSMOTIVÁCIÓ

FÜGGVÉNYE

KOROSZTÁLY

SZOCIÁLIS HÁTTÉR

ÉLETSTÍLUS

KULTURÁLIS

SZEMÉLYISÉG

KUDARCTŰRŐ

TÚLBUZGÓ

KUDARCKERÜLŐ

SIKERORIENTÁLT

ÉRZELMEK

KÉPESSÉG

ATTITÜD

EREDMÉNY

ÖRÖM

KIELÉGÜLTSÉG

FELTÉTELE

SZÜKSÉGLET

HAJTÓERŐ

ÖSZTÖNZÉS

ELMÉLETEK

Atkinson - a teljesítmény motiváció három komponense

motivációk

siker/kudarc szubjektív valószínűsége

cél elérésének/elkerülésének vonzereje

Covington - a sikerhez és a kudarchoz fűződő viszony

kudarctűrők

kudarckerülők

sikerorientáltak

túlbuzgók

Maslow - szükséglet-piramis

New node

New node