MOTIVÁCIÓ, MOTIVÁLÁS

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MOTIVÁCIÓ, MOTIVÁLÁS by Mind Map: MOTIVÁCIÓ, MOTIVÁLÁS

1. ÖNMOTIVÁCIÓ

1.1. pozitív gondolatok

1.1.1. "én megtettem mindent, innen már nem rajtam múlik"

1.1.2. "meg tudom csinálni, képes vagyok rá"

1.2. koncentrálás a kitűzött célra

1.3. önbizalom

1.4. szeretem, amit csinálok

2. MIRE?

2.1. TANULÁS

2.2. ÖNISMERET

2.3. TÁRSISMERET

2.3.1. TÁRSÉSZLELÉS

2.4. EMPÁTIA

2.5. BEFOGADÁS

2.6. ÖNKÉPZÉS

2.7. ALTRUIZMUS

2.8. ÚJ UTAK KIPRÓBÁLÁSA

2.9. NORMÁK INTERNALIZÁLÁSA

2.9.1. KULTURÁLIS

2.9.2. ETIKAI

2.9.3. SZOCIÁLIS NORMÁK

2.9.4. ERKÖLCSI

2.10. KOMPETENCIA

2.11. PÉLDAKÉP

2.11.1. KÖVETÉS

2.11.2. KERESÉS

2.12. TELJESÍTMÉNY

2.13. HATÉKONYSÁG

3. KI?

3.1. TANÁR

3.2. DIÁK

3.3. DÖK-DIÁKÖNKÖRMÁNYZAT

3.4. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDŐ

3.5. SZABADIDŐSZERVEZŐ

3.6. ISKOLAORVOS - VÉDŐNŐ

3.7. IGAZGATÓ-HELYETTES

3.8. ÖNMOTIVÁCIÓ

3.9. SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG

3.10. TANÁRI MUNKAKÖZÖSSÉG

3.11. IGAZGATÓ

3.12. EGYÉB ISKOLAI ALKALMAZOTTAK

3.12.1. TAKARÍTÓK

3.12.2. KÖNYVTÁROSOK

3.12.3. TITKÁRSÁGI DOLGOZÓK

3.12.4. STB.

4. KIT?

4.1. TANÁR

4.2. DIÁK

4.2.1. INS to insert (Windows)

4.2.2. TAB to insert (Mac OS)

4.2.3. ENTER to add siblings

4.2.4. DEL to delete

4.2.5. All key shortcuts

4.3. ÖNMAGÁT

4.4. ISKOLAORVOS - VÉDŐNŐ

4.5. DÖK-DIÁKÖNKÖRMÁNYZAT

4.6. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDŐ

4.7. SZABADIDŐSZERVEZŐ

4.8. SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG

4.9. EGYÉB ISKOLAI ALKALMAZOTTAK

4.9.1. TAKARÍTÓK

4.9.2. KÖNYVTÁROSOK

4.9.3. TITKÁRSÁGI DOLGOZÓK

4.9.4. STB.

4.10. IGAZGATÓ

4.11. IGAZGATÓ-HELYETTES

5. MI?

5.1. TANÓRA

5.2. EXTRACURRICULUM

5.2.1. SZAKKÖR

5.2.2. SPORT

5.2.3. OSZTÁLYKIRÁNDULÁS

5.2.4. TANULMÁNYI SÉTA

5.2.5. MÚZEUM LÁTOGATÁS

5.2.6. PROJEKTMUNKÁK

5.2.6.1. PL.: ÖKO-HÉT: PAPÍR-SZEMÉT-ELEMGYŰJTÉSI AKCIÓK, MEGMOZDULÁSOK

5.3. TANULÁSI MÓDSZER

5.3.1. CSOPORTBAN

5.3.2. PÁRBAN

5.3.3. EGYÉNILEG

5.4. REJTETT TANTERV

5.4.1. NORMA, ÉRTÉK

5.5. PYGMALION-EFFEKTUS

5.6. ÉPÍTETT KÖRNYZET

5.6.1. ISKOLAUDVAR

5.6.2. KÜLSŐ - BELSŐ KINÉZETE

5.6.2.1. ISKOLA FALAK

5.6.2.1.1. SZÍNE

5.6.2.1.2. TARTALOM

5.6.2.2. BERENDEZÉS

5.6.2.2.1. TANTERMEK

5.6.2.2.2. BÚTORZAT

5.6.3. NÖVÉNYEK

5.7. TÁRSAS LÉGKÖR

5.8. SZEMÉLYES TANÁR-DIÁK KAPCSOLAT

5.8.1. PÁLYAVÁLASZTÁS

5.9. VERSENY

5.10. TANTÁRGY

5.10.1. New node

5.11. TANÍTÁSI STÍLUS

5.12. ELFOGADÓ KÖZÖSSÉG

5.13. FACILITÁCIÓ

5.14. KOMMUNIKÁCIÓ

5.14.1. VERBÁLIS

5.14.1.1. építő jellegű kritika

5.14.2. NON-VERBÁLIS

6. HOGYAN?

6.1. SZEMÉLYISÉG

6.2. HUMOR

6.3. KÖVETKEZETESSÉG

6.4. PRECIZITÁS

6.5. FELKÉSZÜLTSÉG

6.6. SZIGORÚSÁG

6.7. DOMINANCIA

6.7.1. VEZETŐI KÉPESSÉGEK

6.8. STÍLUS

6.8.1. TANÍTÁSI

6.8.2. TANÁRI

7. MILYEN?

7.1. ÁLLANDÓ

7.2. EGYIRÁNYÚ

7.2.1. visszajelzés

7.2.2. szimbolikus jutalom

7.3. KÖLCSÖNÖS

7.3.1. EGYÉNEK KÖZÖTTI

7.3.2. CSOPORT - EGYÉN KÖZÖTTI

7.3.3. CSOPORTOK KÖZÖTTI

7.3.4. CSOPORTON BELÜLI

7.4. IDŐSZAKOS

7.4.1. ALKALOM-FELADAT FÜGGŐ

7.5. NINCS

8. MÓDOK, UTAK

8.1. DIFFERENCIÁLÁS

8.2. INTERAKCIÓ

8.2.1. OPTIMÁLIS ARÁNYOK

8.3. RUGALMASSÁG

8.4. ÉSSZERŰSÉG

8.5. REÁLIS, PONTOS VISSZACSATOLÁS

8.6. CÉLOK FONTOSSÁGA

8.7. MÓDSZER, STRATÉGIAGAZDAGSÁG

8.8. SZORONGÁSMENTES, IDEÁLIS ÁLLAPOT

8.9. FLOW-ÉLMÉNY

8.10. RÁHANGOLÓDÁS-PSZICHOLÓGIAI LELKIÁLLAPOT

8.11. CÉLOK PONTOSSÁGA

8.12. KOOPERATÍV TECHNIKA

8.13. jutalom

9. MILYEN MÉG?

9.1. INTERNALIZÁLT-BEÉPÜLT

9.1.1. KÖTELESSÉGTUDÁS

9.2. INTRINZIK-BELSŐ

9.2.1. KIVÁNCSISÁG

9.2.2. érdeklődés

9.2.3. kompetencia

9.2.4. törekvés az ellentmondások kiküszöbölésére

9.3. EXTRINZIK-KÜLSŐ

9.3.1. KÜLSŐDLEGES CÉL

9.3.1.1. PL.:ÉRDEMJEGY

9.3.2. családi háttérrel összefüggő motívumok

9.3.2.1. a szülök megkövetelik a jó tanulmányi eredményeket

9.3.2.2. a szülök tanuláshoz és tudáshoz való viszonya követendő minta

9.4. ELSAJÁTÍTÁSI

9.5. PRESZTÍZSMOTIVÁCIÓ

10. FÜGGVÉNYE

10.1. KOROSZTÁLY

10.2. SZOCIÁLIS HÁTTÉR

10.3. ÉLETSTÍLUS

10.4. KULTURÁLIS

10.5. SZEMÉLYISÉG

10.5.1. KUDARCTŰRŐ

10.5.2. TÚLBUZGÓ

10.5.3. KUDARCKERÜLŐ

10.5.4. SIKERORIENTÁLT

10.6. ÉRZELMEK

10.7. KÉPESSÉG

10.8. ATTITÜD

11. EREDMÉNY

11.1. ÖRÖM

11.2. KIELÉGÜLTSÉG

12. FELTÉTELE

12.1. SZÜKSÉGLET

12.2. HAJTÓERŐ

12.3. ÖSZTÖNZÉS

13. ELMÉLETEK

13.1. Atkinson - a teljesítmény motiváció három komponense

13.1.1. motivációk

13.1.2. siker/kudarc szubjektív valószínűsége

13.1.3. cél elérésének/elkerülésének vonzereje

13.2. Covington - a sikerhez és a kudarchoz fűződő viszony

13.2.1. kudarctűrők

13.2.2. kudarckerülők

13.2.3. sikerorientáltak

13.2.4. túlbuzgók

13.3. Maslow - szükséglet-piramis

14. New node

14.1. New node