Amenințările Teroriste la Adresa României

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Amenințările Teroriste la Adresa României by Mind Map: Amenințările Teroriste la Adresa României

1. Sistem naţional de prevenire şi combatere a terorismului

1.1. Serviciul Român de Informații

1.1.1. Brigada antiteroristă

1.1.1.1. intervenţie contrateroristă (combatere), prin măsuri tactice şi/sau pirotehnice la nivel naţional.

1.1.1.2. intervenţie antiteroristă (prevenire), prin măsuri specifice de securitate

1.2. Ministerul Apărării Naţionale

1.3. Ministerul Administraţiei şi Internelor

1.4. Serviciul de Informații Externe

1.5. Serviciul de Protecție și Pază

1.6. Alte Instituții și Ministere Ajutătoare

2. Metode de combatere

2.1. În scopul prevenirii şi combaterii actelor de terorism şi a faptelor asimilate acestora, autorităţile şi instituţiile publice componente ale SNPCT desfăşoară activităţi specifice, individual sau în cooperare, în conformitate cu atribuţiile şi competenţele lor legale şi cu prevederile Protocolului general de organizare şi funcţionare a Sistemului naţional de prevenire şi combatere a terorismului, aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.

2.2. Instituţiile şi persoanele juridice, altele decât cele din componenţa SNPCT, precum şi persoanele fizice, care au cunoştinţă despre date şi indicii privind comiterea, favorizarea ori finanţarea actelor de terorism, au următoarele obligaţii:

2.2.1. să sesizeze de îndată autorităţile competente în domeniu

2.2.2. să permită accesul reprezentanţilor autorităţilor competente în imobile, precum şi la datele şi informaţiile care au legătură cu actele de terorism

2.2.3. să acorde sprijinul necesar îndeplinirii atribuţiilor pe linia prevenirii şi combaterii terorismului, la solicitarea autorităţilor competente.

2.3. Ministerele şi celelalte autorităţi şi instituţii publice cu atribuţii în aplicarea prevederilor prezentei legi au obligaţia de a sesiza Serviciul Român de Informaţii cu privire la persoanele fizice şi juridice suspecte de săvârşirea sau de favorizarea în orice mod a actelor de terorism

3. Definirea Termenilor

3.1. Terorismul

3.1.1. Terorismul reprezintă ansamblul de acţiuni şi/sau ameninţări care prezintă pericol public şi afectează securitatea naţională, având următoarele caracteristici:

3.1.1.1. a) sunt săvârşite premeditat de entităţi teroriste, motivate de concepţii şi atitudini extremiste, ostile faţă de alte entităţi, împotriva cărora acţionează prin modalităţi violente şi/sau distructive;

3.1.1.2. b) au ca scop realizarea unor obiective specifice, de natură politică;

3.1.1.3. c) vizează factori umani şi/sau factori materiali din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, populaţiei civile sau al oricărui alt segment aparţinând acestora;

3.1.1.4. d) produc stări cu un puternic impact psihologic asupra populaţiei, menit să atragă atenţia asupra scopurilor urmărite.

3.2. Amenințarea

3.2.1. Amenințările reprezintă capacități, strategii, intenții ori planuri ce pot afecta valorile, interesele și obiectivele naționale de securitate.

3.3. Contraterorismul

3.3.1. Întervenţie contrateroristă reprezintă ansamblul măsurilor ofensive realizate în scopul capturării sau anihilării teroriştilor, eliberării ostaticilor şi restabilirii ordinii legale, în cazul desfăşurării ori producerii unui atac terorist.

4. Istoric

4.1. Atentatul terorist de la Senat din 1920

4.2. Atentatele din 6 noiembrie 2002 și 14 martie 2003 realizate de Dragoș Ciupercescu

4.3. Atentatul din data de 8 iulie 2013, la Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi.

5. Cauzele atacurilor

5.1. Lupta pentru obținerea puterii politice

5.2. Terorismul „justițiar”

5.3. Dorința de a răspândi un mesaj

5.4. Obținere de bani și avantaje