Nurty badań pedeutologicznych

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nurty badań pedeutologicznych by Mind Map: Nurty badań pedeutologicznych

1. Nurt badań empirycznych

1.1. W. Dzierzbicka- wczuwanie się w psychikę ucznia, optymizm, empatia

1.2. M. Grzegorzewska- dwa typy osobowości nauczyciela

1.2.1. Typ nauczyciela wyzwalającego

1.2.1.1. New node

1.2.2. Typ nauczyciela hamującego

2. Nurt badań dot. nauczyciela-specialisty

2.1. Teza o decydującej roli wiedzy i umiejętności nauczyciela

3. Nurt osobowościowy

3.1. S. Baley- "zdatność wychowawcza"

3.2. J.Dawid- inicjator rozważań nad osobowoscią nauczyciela

3.3. Z. Mysłowski- zwrócił uwagę na wysoki stopień zależności i efektywności oddziaływań nauczyciela na ucznia

3.4. S. Szuman-talent pedagogiczny zależy od struktur psychicznych

3.5. N. Kreutz- "zdolność sugestywna"

4. Nurt badań nad intelektualnymi właściwościami nauczyciela

4.1. S. Dobrowolski- zerwał z hipotezami o powołaniu i talencie nauczyciela, kładąc nacisk na właściwości umysłu

5. Współczesne nurty

5.1. Proces adaptacji zawodowej młodych nauczycieli

5.2. Rola nauczyciela w środowisku lokalnym

5.3. Studia zaoczne dla nauczycieli pracujących

5.4. Problematyka powodzeń/ niepowodzeń w zawodzie

5.5. Efektywność pracy

5.6. Warunki pracy i życia nauczyciela

5.7. Wycofanie się z życia zawodowego nauczyciela