Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Nurty badań pedeutologicznych by Mind Map: Nurty badań
pedeutologicznych
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Nurty badań pedeutologicznych

Nurt osobowościowy

S. Baley- "zdatność wychowawcza"

J.Dawid- inicjator rozważań nad osobowoscią nauczyciela

Z. Mysłowski- zwrócił uwagę na wysoki stopień zależności i efektywności oddziaływań nauczyciela na ucznia

S. Szuman-talent pedagogiczny zależy od struktur psychicznych

N. Kreutz- "zdolność sugestywna"

Nurt badań empirycznych

W. Dzierzbicka- wczuwanie się w psychikę ucznia, optymizm, empatia

M. Grzegorzewska- dwa typy osobowości nauczyciela

Typ nauczyciela wyzwalającego, New node

Typ nauczyciela hamującego

Nurt badań nad intelektualnymi właściwościami nauczyciela

S. Dobrowolski- zerwał z hipotezami o powołaniu i talencie nauczyciela, kładąc nacisk na właściwości umysłu

Nurt badań dot. nauczyciela-specialisty

Teza o decydującej roli wiedzy i umiejętności nauczyciela

Współczesne nurty

Proces adaptacji zawodowej młodych nauczycieli

Rola nauczyciela w środowisku lokalnym

Studia zaoczne dla nauczycieli pracujących

Problematyka powodzeń/ niepowodzeń w zawodzie

Efektywność pracy

Warunki pracy i życia nauczyciela

Wycofanie się z życia zawodowego nauczyciela