Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Wagarowanie by Mind Map: Wagarowanie

1. Konsekwencje

1.1. obniżenie oceny ze sprawowania

1.2. wezwanie do szkoły rodziców

1.3. trudności z nadrobieniem materiału

2. Sposoby zapobiegania

2.1. motywować ucznia do pracy na lekcji

2.2. prowadzić urozmaicone i ciekawe lekcje

2.3. informować ucznia o konsekwencjach

2.4. szybkie reagowanie nauczyciela na zmiany zachowania ucznia

2.5. współpraca z rodzicami

2.6. współpraca z pedagogiem szkolnym

3. Przyczyny

3.1. konflikty w rodzinie

3.2. rozpad rodziny

3.3. niepowodzenia w szkole

3.4. lenistwo

3.5. nielubiany nauczyciel

3.6. chęć uniknięcia sprawdzianu/odpowiedzi

3.7. lęk przed nauczycielem

3.8. namowy grupy rówieśniczej