Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Cechy i zasady poznania naukowego by Mind Map: Cechy i zasady poznania naukowego
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Cechy i zasady poznania naukowego

Twórczy charakter rezultatów poznania i praktycznego wdrażania prawa nauki, teorie naukowe.

Język- pozwala na ścisłe i jednoznaczne formułowanie.

musi być naukowy

powszechnie rozumiany

pozytywna lub negatywna sprawdzalność i możliwość porównania z istniejącymi teoriami na dany temat

Twierdzenia- dostateczne uzasadnienie pozwalające je przyjąć jako pewne i z wysokim stopniem prawdopodobieństwa

wewnętrzna niesprzeczność- zbiór twierdzeń dotyczących przedmiotu badań danej nauki i ich uporządkowania w logiczny system twierdzeń naukowych.

Krytycyzm- wobec wszelkich wypowiadanych tez, postawa(ustaw) weryfikacji- rewidowania i rozbudowywania istniejącego systemu twierdzeń naukowych.