Cechy i zasady poznania naukowego

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Cechy i zasady poznania naukowego by Mind Map: Cechy i zasady poznania naukowego

1. Twórczy charakter rezultatów poznania i praktycznego wdrażania prawa nauki, teorie naukowe.

2. Język- pozwala na ścisłe i jednoznaczne formułowanie.

2.1. musi być naukowy

2.2. powszechnie rozumiany

2.3. pozytywna lub negatywna sprawdzalność i możliwość porównania z istniejącymi teoriami na dany temat

3. wewnętrzna niesprzeczność- zbiór twierdzeń dotyczących przedmiotu badań danej nauki i ich uporządkowania w logiczny system twierdzeń naukowych.

4. Twierdzenia- dostateczne uzasadnienie pozwalające je przyjąć jako pewne i z wysokim stopniem prawdopodobieństwa

5. Krytycyzm- wobec wszelkich wypowiadanych tez, postawa(ustaw) weryfikacji- rewidowania i rozbudowywania istniejącego systemu twierdzeń naukowych.