Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Cechy i zasady poznania naukowego by Mind Map: Cechy i zasady poznania
naukowego
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Cechy i zasady poznania naukowego

Twórczy charakter rezultatów poznania i praktycznego wdrażania prawa nauki, teorie naukowe.

Język- pozwala na ścisłe i jednoznaczne formułowanie.

musi być naukowy

powszechnie rozumiany

pozytywna lub negatywna sprawdzalność i możliwość porównania z istniejącymi teoriami na dany temat

Twierdzenia- dostateczne uzasadnienie pozwalające je przyjąć jako pewne i z wysokim stopniem prawdopodobieństwa

wewnętrzna niesprzeczność- zbiór twierdzeń dotyczących przedmiotu badań danej nauki i ich uporządkowania w logiczny system twierdzeń naukowych.

Krytycyzm- wobec wszelkich wypowiadanych tez, postawa(ustaw) weryfikacji- rewidowania i rozbudowywania istniejącego systemu twierdzeń naukowych.