Реконструкція районної трансформаторної підстанції

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Реконструкція районної трансформаторної підстанції by Mind Map: Реконструкція районної трансформаторної підстанції

1. АНОТАЦІЯ Аналіз стану ПС 35/10 Киїнка і обгрунтування цілі і задач бакалаврської роботи. Аналіз трансформаторної підстанції і її мережі. Аналіз технічного стану комутаційного обладнання ПС 35/10 кВ Киїнка. Аналіз потужності режимів і ефективності ПС. Обгрунтування мети і задач бакалаврської роботи. Розробка пропозицій щодо вдосконалення ПС 35/10 кВ Киїнка Розрахунок необхідної потужності та вибір силових трансформаторів модернізованої трансформаторної ПС 35/10. Модернізація первинної електричної схеми ПС Вдосконалення електричної схеми підстанції. Реконструкція функціональних елементів ПС на стороні 35 кВ. Вибір вимикачів потужності Вибір розєднувачів Вибір приладів обліку і контролю електроенергії Вибір трансформаторів струму Вибір трансформаторів напруги Вибір обмежувачів перенапруг Удосконалення функціональних елементів ПС на стороні 10 кВ Комірка вводу лінії Комірка вводу від силових трансформаторів та комірка секційного вимикача

2. 35/10 кВ

2.1. КТП

2.1.1. Цифровая подстанция iSAS (Digital Substation iSAS)

3. Захист від грозових перенапруг[ред. • ред. код] ТП повинні мати захист від прямих ударів блискавки та грозових хвиль, які можуть прийти з приєднаних повітряних ліній електропередач. Цей захист виконують з урахуванням кількості грозових годин на рік за допомогою стрижневих і тросових блискавковідводів і захисних апаратів (ЗА), встановлених в розподільних пристроях, а також грозозахисних тросів і ЗА, установлених на підходах повітряних ліній до розподільних пристроїв. До захисних апаратів належать ОПН, РВ і захисні іскрові проміжки (ІП). Дозволено застосовувати ОПН сумісно з РВ в одній РУ під час реконструкції існуючих ТП із заміною РВ на ОПН за умови, що залишкові напруrи ОПН за номінального розрядного струму становлять менше 90% залишкової напрyrи РВ. На різних фазах одного приєднання потрібно встановлювати ЗА одного типу (трифазний комплект ОПН). У разі встановлення додаткових ОПН під час реконструкції існуючого РУ з ОПН усі ЗА даного РУ потрібно координувати між собою за номінальною і залишковою напрyгами, а також за питомою енергоємністю. ВРУ напрyгою від 15,75 кВ до 750 кВ і ПС напругою від 35 кВ до 750 кВ, а також будівлі ЗРУ і ЗТП потрібно захищати від прямих ударів блискавки. На відкритих ТП напругою 35 кВ з трансформаторами одиничною потужністю до 1,6 МВА незалежно від кількості таких трансформаторів, а також на відкритих ПС напрyгою від 3 кВ до 10 кВ з трансформаторами будь-якої потужності захист від прямих ударів блискавки не виконують. Захист будівель закритих розподільчих пристроїв (ЗРУ) і закритих трансформаторних підстанцій (ЗТП), які мають металеві покриття покрівлі, потрібно виконувати заземленням цих покриттів. У разі наявності залізобетонної покрівлі і безперервного електричного зв'язку окремих її елементів захист виконують заземленням її арматури. Захист будівель ЗРУ і ЗТП, дах яких не мaє металевих або залізобетонних покриттів з безперервним електричним зв'язком окремих їх елементів, потрібно виконувати стрижневими блискавковідводами або укладанням грозозахисної сітки безпосередньо на даху будівлі. У разі встановлення стрижневих блискавковідводів на будівлі, яку захищають, від кожного блискавковідводу потрібно прокладати не менше двох заземлювальних провідників переважно по протилежних боках будівлі.

4. Схема трансформаторної підстанції

5. Реконструкція комірки напругою 6 кВ ТП-3 "НТМИ-10" із заміною трансформатора напруги та організації безперебійного живлення ланцюгів управління вакуумних вимикачів ввідних комірок напругою 6 кВ, реконструкція РУ-0,4 кВ з розділенням збірних шин на дві секції з монтажем секційного автоматичного вимикача, автоматичного вимикача "Морвокзал фідер 2" та лінійних автоматичних вимикачів на ІІ секції збірних шин.

6. Трансформа́торна підста́нція (ТП) — електрична підстанція, яка призначена для трансформування електричної енергії[1][2] в мережі змінного струму та для розподілу електроенергії.

6.1. Трансформаторна підстанція складається з: понижувальних трансформаторів чи автотрансформаторів; вимірювальних трансформаторів струму і напруг; розподільних установок; апаратури керування; апаратури захисту.

6.1.1. Апара́т за́хисту — електричний апарат, який автоматично відключає електричне коло, що підлягає захисту, при ненормальних режимах

6.1.2. Розподільний пристрій — це електричний пристрій для прийому електроенергії (від генераторів електростанції, трансформаторів, перетворювачів і ін.) і її розподілу між окремими споживачами. До складу розподільних пристроїв входять: вимикачі електричні, роз'єднувачі, трансформатори струму і напруги, вимірювальні прилади, збірні шини, розрядники, реактори електричні. Для забезпечення можливості ремонту розподільних пристроїв або ділянок електромережі, не припиняючи енергопостачання споживачів, систему збірних шин розподільчих пристроїв секціонують.