(28) JOHANN SANTOS FILIPINO 6-F

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
(28) JOHANN SANTOS FILIPINO 6-F by Mind Map: (28) JOHANN SANTOS FILIPINO 6-F

1. Gamit ng Pangngalan

1.1. Ang simuno ay ang pinagpapausap sa kuwento.

1.2. Ang kaganapang pansimuno ay ang mga pangalan nasa bahaging panaguri.

1.3. Ang pamuno ay ang nagsasabi tunkol sa paksa.

1.4. Ang tuwirang layon ay tumutugon sa tanong ano.

1.5. Di tuwirang layon/layon ng pang ukol ay pinag uuklan ng kilos na isinasaad ng pandiwa

2. Uri ng Pangngalan

2.1. Pantangi

2.1.1. Tao: _____jAMES_________ _

2.1.2. Bagay: _____Samsung Tablet_

2.1.3. Hayop: ________Aso___

2.1.4. Lugar: ______Quezon City_________

2.1.4.1. ity

2.1.5. Pangyayari: ____Christmas________

2.2. Pambalana

2.2.1. Tahas : Pagkain

2.2.2. Basal : Isip

2.2.3. Lansak : Mga estudyante