Bedrijfs advies

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bedrijfs advies by Mind Map: Bedrijfs advies

1. Opmaak

1.1. voorblad

1.2. inhoudsopgave

1.3. paginanummering

2. introductie

2.1. bedrijfs informatie

2.2. inleiding

3. doel

3.1. verslag

4. onderzoeksvraag

4.1. deelvragen

5. theorie

5.1. onderzoeksvraag

5.2. weteschappelijke bronnen

6. Operationalisatie

6.1. welke theorie?

6.2. diepgang

7. methode

7.1. wijze onderzoek

7.2. waarom die wijze

8. Analyse

8.1. uitkomsten onderzoek

9. Conclusie

9.1. conclusie onderzoek

9.2. opsomming uitkomsten

10. advies

10.1. bedrijfsadvies

10.2. opsomming oplossingen

11. Referencies

11.1. wetenschappelijkebronnen

12. Probleem stelling

12.1. uitleg probleem

12.2. doel/bereiken