Rimavská Sobota

Stručné údaje o Rimavskej Sobote.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rimavská Sobota by Mind Map: Rimavská Sobota

1. Sídliská

1.1. Rimava

1.1.1. Západ

1.1.1.1. Rožňavská

2. Školstvo

2.1. ZŠ P.Dobšinského

2.1.1. ZŠ P.K.Hostinského

2.1.1.1. ZŠ Š.M.Daxnera

2.2. Gymnázium I.Kraska

2.2.1. Gymnázium M.Tompu

2.3. Stredná odborná škola

2.3.1. Súkromná Stredná odborná škola - Hotelová akadémia

2.3.1.1. Obchodná akadémia

2.3.1.1.1. Spojená škola

2.4. MŠ na Rožňavskej ulici

2.4.1. MŠ na Rybárskej ulici

2.4.1.1. MŠ na sídlisku Rimava

2.4.1.1.1. MŠ na Dobšinského ulici

3. Obyvateľstvo

3.1. slovenské 59,3%

3.2. maďarské 35,3%

3.3. rómske 4,7%

3.4. české 0,7%

4. Základné údaje

4.1. Počet obyvateľov

4.1.1. 24 tisíc

4.2. Kraj

4.2.1. Banskobystrický

4.3. Vodný tok

4.3.1. rieka Rimava

5. Dejiny

5.1. 1553-1593 a 1598/99 - 1686 -dve osmansko-turecké okupácie

5.2. sídlo Gemersko-malohontskej župy

5.3. zdržiavali sa tu J.Francisci a Š.M.Daxner

6. Pravidelné podujatia

6.1. Dni mesta 5.-6. máj

6.2. Atrium Art

6.2.1. Medzinárodný festival divadla a hudby

6.3. Dobšinského rozprávkový Gemer

6.3.1. Celoslovenský festival rozprávok

6.4. LeTaVy

6.4.1. Letný Tábor Výtvarníkov

6.4.1.1. Medzinárodné letné umelecké workshopy

6.5. Gemersko-malohontský jarmok 27.9.-29.9

6.6. Koncerty absolventov ZUŠ

6.7. Divadlo a deti

6.7.1. Celoštátny divadelný festival