Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Cechy rynku pracy by Mind Map: Cechy rynku pracy
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Cechy rynku pracy

Cechy pracy

Epoka Industrialna

- stałe zatrudnienie - zatrudnienie w jednym miejscu cale życie - zatrudnienie na pełny etat - zabezpieczenie socjalne - silna współpraca wewnętrzna - dominacja hierarchicznej struktury

Epoka Postindustrialna

- elstaysczne formy zatrudnieniea - częste zmiany miejsca pracy - elastyczny, zróżnicowany czas pracy - mobilność i przestrzenna dyslokacja - elastyczne systemy komunikacji i współpracy

Pierre Doeringer

Dualny rynek pracy

Segmentacja rynku pracy

pierwotny (zamknięty

- wysokie kwalifikacje, umiejętności, wiedza - atrakcyjne miejsca pracy - wysokie zarobki - dobre warunki pracy - duże możliwości awahnsu - prestiż wysoki - wymaganie kreatywności, innowacyjności

wtórny (otwarty

- pracownicy szeregowi - nieatrakcyjne miejsca pracy - zarobki na poziomie płacy minimalnej nieska ochrona bezpieczeństwa - niski prestiż

Wykształcenie

wykształcenie jako czynnik konieczny, jednak nie wystarczający do znalezienia się w segmencie pierwotnego zatrudnienia