Cechy rynku pracy

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Cechy rynku pracy by Mind Map: Cechy rynku pracy

1. Cechy pracy

1.1. Epoka Industrialna

1.2. Epoka Postindustrialna

2. Pierre Doeringer

2.1. Dualny rynek pracy

2.1.1. Dwie przeciwstawne grupy

2.1.2. Wysoko i snikowykwalifikowani

3. Segmentacja rynku pracy

3.1. pierwotny (zamknięty

3.2. wtórny (otwarty

4. Wykształcenie

4.1. wykształcenie jako czynnik konieczny, jednak nie wystarczający do znalezienia się w segmencie pierwotnego zatrudnienia