Metody Badań Socjologicznych

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Metody Badań Socjologicznych by Mind Map: Metody Badań Socjologicznych

1. Badania jakościowe

1.1. badania terenowe

1.2. wywiady

1.3. obserwacje

1.4. ZASTOSOWANIE

1.4.1. Pozwalają na sformułowanie odpowiedzi na pytania: „Co?”, „Jak?”, „Dlaczego?”,

1.4.2. Dane jakościowe są najczęściej niezbędne do właściwej interpretacji danych liczbowych

2. Badania ilościowe

2.1. analiza treści

2.2. ankiety

2.3. sondaże

2.4. ZASTOSOWANIE

2.4.1. Pozwalają na sformułowanie odpowiedzi na pytania: „Ile?”, „Jak często?

2.4.2. Obejmują gromadzenie i analizę informacji liczbowych

2.4.3. Wykorzystywane są do poznania częstości występowania badanego zjawiska.