Yeni Kimya Müfredatı

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Yeni Kimya Müfredatı by Mind Map: Yeni Kimya Müfredatı

1. 11.Sınıf

1.1. Modern Atom Teorisi

1.2. Gazlar

1.3. Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük

1.4. Kimyasal Tepkimelerde Enerji

1.5. Kimyasal Tepkimelerde Hız

1.6. Kimyasal Tepkimelerde Denge

2. 12.Sınıf

2.1. Kimya ve Elektrik

2.2. Karbon Kimyasına Giriş

2.3. Organik Bileşikler

2.4. Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler

3. 9.Sınıf

3.1. Kimya Bilimi

3.2. Atom ve Periyodik Sistem

3.3. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

3.4. Maddenin Halleri

3.5. Doğa ve Kimya

4. 10.Sınıf

4.1. Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar

4.2. Karışımlar

4.3. Asitler, Bazlar,Tuzlar

4.4. Kimya Her Yerde