Bilimsel süreç becerileri

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bilimsel süreç becerileri by Mind Map: Bilimsel süreç becerileri

1. Temel beceriler

1.1. gözlem yapma

1.2. ölçme

1.3. sınıflama

1.4. verileri kaydetme

1.5. sayı ve uzay ilişkileri kurma

2. Nedensel beceriler

2.1. önceden kestirme

2.2. değişkenleri belirleme

2.3. verileri yorumlama

2.4. sonuç çıkarma

3. Deneysel beceriler

3.1. hipotez kurma

3.2. verileri kullanma

3.3. model oluşturma

3.4. deney yapma

3.5. değişkenleri değiştirme ve kontrol etme

3.6. karar verme