ตัวประกอบของจำนวนนับ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ตัวประกอบของจำนวนนับ by Mind Map: ตัวประกอบของจำนวนนับ

1. ตัวประกอบ

1.1. การหารลงตัว

2. ตัวประกอบเฉพาะ

3. จำนวนเฉพาะ

3.1. จำนวนที่มีตัวประกอบเพียง 2 ตัว

4. การแยกตัวประกอบ

4.1. ใช้แผนภาพ

4.2. โดยวิธีการคูณ

4.3. ตั้งหาร