การสื่อสารข้อมูล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การสื่อสารข้อมูล by Mind Map: การสื่อสารข้อมูล

1. องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล

1.1. 1.ผู้ส่งหรืออุปกรณ์ข้อมูล(sender) และผู้รับหรืออุปกรณ์รับข้อมูล(receiver)

1.1.1. -Data Terminal Equipment เป็นแหล่งกำเนิดและรับข้อมูล

1.1.2. -Data Communication Equipment เป็นอุปกรณ์ในการรับส่งข้อมูล

1.2. 2.โปรโตคอล หรือซอฟต์แวร์

1.2.1. -โปรโตคอล คือวิธีการ กฎ ให้ผู้ส่งและผู้รับเข้าใจตรงกันและสื่อสารกันได้

1.2.2. -ซอฟต์แวร์ คือส่วนที่ทำหน้าที่ดำเนินงานสื่อสารข้อมูลตามที่โปรแกรมกำหนด

1.3. 3.Message คือสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผ่านในระบบสื่อสาร

1.4. 4.สื่อกลาง เป็นสื่อกลางสื่อสารจากผู้ส่งไปยังผู้รับ

2. สื่อกลางส่งข้อมูล

2.1. สื่อกลางหรือตัวกลางที่ทำหน้าที่ ส่งผ่านของข้อมูล ข่าวสาร จากฝั่งผู้ส่งไปยังผู้รับ

2.2. 1.Baseband

2.2.1. ใช้ช่องทางการสื่อสารเพียงทางเดียวในการส่งสัญญาณดิจิทัลแต่ละครั้ง เป็นวิธีที่ไม่ซับซ้อนและควบคุมง่าย

2.3. 2.Roadband

2.3.1. ใช้ช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางเพื่อส่งสัญญาณอะนาล็อก มีความยุ่งยาก

2.4. ชนิดของสื่อกลางส่งข้อมูล

2.4.1. 1.แบบใช้สาย

2.4.1.1. สื่อกลางชนิดนี้จะใช้สายเพื่อลำเลียงข้อมูลระหว่างกัน ประกอบด้วย สายเคเบิลชนิดต่างๆ

2.4.1.1.1. สายเคเบิล

2.4.1.1.2. สายโคแอกซ์

2.4.1.1.3. สายใยแก้วนำแสง

2.4.2. 2.แบบไร้สาย

2.4.2.1. ลำเลียงข้อมูลผ่านทางอากาศ ภายในอากาศจะมีสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

2.4.2.1.1. คลื่นวิทยุ

2.4.2.1.2. คลื่นไมโครเวฟ

2.4.2.1.3. สัญญาณดาวเทียม