Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HEENT by Mind Map: HEENT

1. eyes

1.1. คิ้ว (eyebrows)

1.1.1. ขนาด

1.1.2. รูปร่าง

1.1.3. การกระจายตัว

1.1.4. ความผิดปกติ

1.2. หนังตา (eyelid)

1.2.1. ดูก้อน

1.2.2. อาการบวม

1.2.3. การอักเสบ

1.2.4. การเปิด/ปิดหนังตาทั้งบนและล่าง

1.2.5. ความผิดปกติ

1.2.5.1. หนังตาตก (Ptosis)

1.2.5.2. หนังตาม้วนเข้าใน (Entropion)

1.2.5.3. หนังตาม้วนออกด้านนอก (Ectropion)

1.2.5.4. ตากุ้งยิง (Sty or Hordeolum)

1.3. อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับน้ำตา (Lacrimal apparatus)

1.3.1. ประกอบด้วย

1.3.1.1. lacrimal gland

1.3.1.2. lacrimal sac

1.3.1.3. inner canthus

1.3.2. สังเกตุ

1.3.2.1. ก้อน

1.3.2.2. อาการบวมแดง

1.3.2.3. สารคัดหลั่ง

1.3.2.4. น้ำตาไหลมากผิดปกติ

1.4. เยื่อบุตา (Conjunctiva)

1.4.1. Bulbar comjunctiva

1.4.1.1. ดูการบวมแดง

1.4.1.2. สิ่งแปลกปลอม

1.4.2. Palpebral conjunctiva

1.4.2.1. ปกติ

1.4.2.1.1. สชมพูเข้ม

1.4.2.1.2. ใส

1.4.2.1.3. เรียบ

1.4.2.2. ผิดปกติ

1.4.2.2.1. ซีด

1.4.2.2.2. แดง

1.4.2.2.3. บวม

1.4.2.2.4. ต้อลม (Pinguecula)

1.4.2.2.5. ต้อเนื้อ (Pterygium)

1.5. ตาขาว (Sclera)

1.5.1. สี

1.5.1.1. เหลือง

1.5.1.1.1. โรคตับ

1.5.1.1.2. โรคเม็ดเลือดแดงแตก

1.5.1.2. แดง

1.5.1.2.1. มีการอักเสบ

1.5.2. สิ่งที่ถูกขับออกมา

1.5.3. สิ่งแปลกปลอม

1.6. กระจกตา (Cormea)

1.6.1. ดูขนาด

1.6.2. รูปร่าง

1.6.2.1. เรียบ

1.6.2.2. กลมเป็นมัน

1.6.2.3. โปร่งแสง

1.6.2.4. ไม่มีสี

1.6.2.5. ไม่ขุ่น

1.6.2.6. ชุ่มชื้น

1.7. ม่านตา (Iris)

1.7.1. ดูความใส

1.8. เลนส์ (Lens)

1.8.1. ปกติ

1.8.1.1. ใส

1.8.1.2. โปร่งแสง

1.8.2. ผิดปกติ

1.8.2.1. ขุ่น

1.8.2.1.1. ต้อกระจก

1.9. รูม่านตา (Pupils)

1.9.1. ดูขนาด

1.9.2. รูปร่าง

1.9.3. ปฏิกิริยาต่อแสง

2. nose

2.1. การตรวจดูด้านนอก (External inspection)

2.1.1. ดูขนาด

2.1.2. รูปร่าง

2.1.3. ลักษณะ discharge

2.1.4. ความผิดรูป

2.1.5. ความสมมาตร

2.1.6. การอักเสบ/บวมแดง

2.2. การตรวจดูด้านใน (Internal inspection)

2.2.1. ดูเยื่อบุในโพรงจมูก

2.2.2. สี

2.2.3. ลักษณะ discharge

2.2.4. ผนังกั้นจมูก

2.3. การตรวจไซนัส (Sinuses Examination)

2.3.1. การคลำ (Palpation)

2.3.1.1. Frontal sinus

2.3.1.2. Maxillary sinus

2.3.2. การเคาะ (Percussion)

2.3.2.1. ฟังเสียง

2.3.2.1.1. resonsnce

2.3.2.2. สังเกตการอักเสบ

3. throat

3.1. โครงสร้าง

3.1.1. ริมฝีปาก

3.1.2. เยื่อบุกระพุ้งแก้ม

3.1.3. เหงือกและฟัน

3.1.4. เพดานฟัน

3.1.5. ลิ้น

3.2. การตรวจคอหอยและต่อมทอนซิล (Pharynx and Tonsil Examination)

3.2.1. สังเกตสี

3.2.2. ตำแหน่งลิ้นไก่

3.2.3. อาการบวมแดง

3.2.4. ขนาดของทอนซิล

3.2.4.1. Grade 1 โตถึงระดับ 1/4 ของระยะทางถึง uvula

3.2.4.2. Grade 2 โตถึงระดับ 1/2 ของระยะทางถึง uvula

3.2.4.3. Grade 3 โตถึงระดับ 3/4 ของระยะทางถึง uvula

3.2.4.4. Grade 4 โตถึง uvula

3.2.5. ตำแหน่งของทอนซิล

3.3. ต่อมน้ำลาย (Salivary gland)

3.3.1. Parotid gland

3.3.2. Submaxillary gland

3.3.3. sublingual gland

3.4. การตรวจหลอดลมและต่อมไทรอยด์ (Trachea and Thyroid Examination)

3.4.1. การคลำต่อมไทรอยด์ (Thyroid pulpation)

3.4.1.1. เงยหน้าเล็กน้อย แล้วกกลืนน้ำ/น้ำลาย

3.4.1.2. สังเกต

3.4.1.2.1. ขนาด

3.4.1.2.2. รูปร่าง

3.4.1.2.3. การกดเจ็บ

3.4.1.2.4. ลักษณะ

3.4.1.2.5. ก้อนต่างๆ

3.4.1.2.6. เปรียบเทียบซ้าย-ขวา

3.4.2. การคลำหลอดลม (Trachea palpation)

3.4.2.1. ดูตำแหน่งหลอดลม

3.4.2.2. ใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางวางบริเวณ suprasternal notch ลากเป็นแนวเส้นตรง

3.5. การคลำต่อมน้ำเหลือง (Lymph node Examination)

3.5.1. Pre-auricular อยู่ด้านหน้าใบหู

3.5.2. Posterior auricular อยู่บริเวณ mastoid process

3.5.3. Occipital อยู่ที่ฐานกะโหลกศีรษะด้านหลัง

3.5.4. Tonsilar อยู่ที่มุมกระดูก mandible

3.5.5. Submaxillary อยู่กึ่งกลางมุมกระดูก mandible กับปลายคาง

3.5.6. Submental อยู่ใต้คาง

3.5.7. Superficial cervical อยู่เหนือกล้ามเนื้อ sternocleidomastoid

3.5.8. Posterior cervical chain อยู่ตามแนวขอบกล้ามเนื้อ trapezius

3.5.9. Deep cervical chain อยู่สึกลงไปตามกล้ามเนื้อ sternocleidomastoid

3.5.10. Supraclavicular อยู่เหนือกระดูก clavicle

4. skin

4.1. การดู (Inspection)

4.1.1. สีผิว (Skin color)

4.1.1.1. ปกติสีชมพูหรือน้ำตาล

4.1.1.2. ผิดปกติ

4.1.1.2.1. ผิวซีด

4.1.1.2.2. ผิวเผือก

4.1.1.2.3. ผิวสีเหลือง

4.1.1.2.4. ผิวสีเขียวเข้ม

4.1.1.2.5. ผิวสีแดง

4.1.2. รอยโรคผิวหนัง (Skin lesion)

4.1.2.1. ดูลักษณะ

4.1.2.2. สี

4.1.2.3. ขนาด

4.1.2.4. การเรียงตัว

4.1.2.5. ตำแหน่ง

4.2. การคลำ (Palpation)

4.2.1. ความตึงตัว (Skin turgor)

4.2.1.1. หลังมือ

4.2.1.2. แก้ม

4.2.1.3. หน้าผาก

4.2.2. อุณหภูมิผิวหนัง (Temperature)

4.2.3. ความชุ่มชื้น (Moisture)

4.2.4. รอยโรคผิวหนัง (Skin lesion)

4.2.4.1. Primary lesion

4.2.4.1.1. Flat,non-palpable (ผื่นเรียบ คลำไม่ได้)

4.2.4.1.2. Solid,palpable (ตุ่มนูน คลำได้)

4.2.4.1.3. Fluid-filled lesion (ตุ่มนูน มีสารอยู่ข้างใน)

4.2.4.2. Secondary lesion

4.2.4.2.1. Erosion

4.2.4.2.2. Ulcer

4.2.4.2.3. Fissure

4.2.4.2.4. Scale

4.2.4.2.5. Crust

4.2.4.2.6. Lichenification

4.2.4.2.7. Scar

4.2.4.2.8. Keloid

4.2.4.2.9. Excoriation

4.2.4.2.10. Atrophy

4.2.5. ตำแหน่งเลือดออก (Bleeding)

4.2.5.1. Petechiae

4.2.5.1.1. ยุงกัด

4.2.5.2. Ecchymosis

4.2.5.2.1. รอยฟกช้ำ

4.2.5.3. Spider nervi (amgioma)

4.2.5.3.1. คล้ายใยแมงมุม

4.2.6. การบวม (Edema)

4.3. การตรวจเล็บ (Nail examination)

4.3.1. สี

4.3.1.1. ปกติสีชมพู

4.3.2. ลักษณะรูปร่าง/ความยาว/ความสมมาตร

4.3.2.1. ปกติ

4.3.2.1.1. แบนหรือโค้ง

4.3.2.1.2. ขอบเรียบ

4.3.2.1.3. ไม่มีการฉีกขาดของเนื้อเยื่อบริเวณโคนเล็บ

4.3.2.2. ผิดปกติ

4.3.2.2.1. Clubbing finger (นิ้วปุ้ม)

4.3.2.2.2. Spoon nail

4.3.3. เนื้อเล็บ

4.3.3.1. ความแข็งแรง

4.3.3.1.1. ไม่เปราะแตก/หักง่าย

4.3.3.2. ความนิ่ม

4.3.3.2.1. ยืดหยุ่นได้เล็กน้อย

5. head

5.1. กะโหลกศีรษะ (Slull)

5.1.1. ขนาด

5.1.2. รูปร่าง

5.1.3. ก้อน/พยาธิสภาพ

5.2. หนังศีรษะ (Scalp)

5.2.1. ดู

5.2.1.1. ความสะอาด

5.2.2. คลำ

5.2.2.1. ทั่วศีรษะ หารอยยุบ/การกดเจ็บ

5.3. เส้นผม (Hairs)

5.3.1. การกระจายของเส้นผม

5.3.2. ผมร่วง

5.3.3. ความหยาบ/ละเอียดของเส้นผม

5.4. ใบหน้า (Face)

5.4.1. ความสมมาตร

5.4.2. ความผิดรูป

5.4.3. การเคลื่อนไหว

5.4.4. การแสดงสีหน้า

5.4.5. ก้อนและอาการบวม

6. ears

6.1. กายวิภาคศาสตร์

6.1.1. หูชั้นนอก (External ear)

6.1.1.1. Auricle

6.1.1.2. External acoustic meatus

6.1.1.3. Tympanic membrane

6.1.2. หูชั้นกลาง (Middle ear)

6.1.2.1. Malleus

6.1.2.2. incus

6.1.2.3. Stapes

6.1.3. หูชั้นใน (Inner ear)

6.1.3.1. cochlea

6.1.3.2. semicircular canals

6.2. การตรวจหูชั้นนอก

6.2.1. การดู (Inspection)

6.2.1.1. ตำแหน่ง

6.2.1.2. รูปร่าง

6.2.1.3. สี

6.2.1.4. การผิดรูป

6.2.1.5. ก้อน

6.2.1.6. อาการบวมแดง

6.2.1.7. ลักษณะขี้หู

6.2.1.8. ปริมาณขี้หู

6.2.2. การคลำ (Palpation)

6.2.2.1. การกดเจ็บ

6.2.2.2. รอยโรค