Patologie społ.

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Patologie społ. by Mind Map: Patologie społ.

1. przyczyny

1.1. biopsychiczne

1.2. psychospołeczne

1.3. kulturowe

2. rodzaje

2.1. indywidualna

2.1.1. alkoholizm

2.1.2. lekomania

2.1.3. narkomania

2.1.4. samobójsta

2.1.5. przestępczość osób nieletnich

2.1.6. prostytucja

2.1.7. dewiacje seksualne

2.2. rodziny

2.2.1. rozpad rodziny

2.2.2. przemoc

2.2.3. pozbawienie praw rodzicielskich

2.2.4. osłabienie funkcji wychowawczej

2.2.5. sieroctwo

2.3. struktur organizacyjnych

2.3.1. bezrobocie

2.3.2. korupcja

2.3.3. ubóstwo

3. skutki

3.1. pedagogiczne

3.2. psychologiczne

3.3. społeczne

3.4. fizyczne