Chủ thể phi quốc gia

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Chủ thể phi quốc gia by Mind Map: Chủ thể  phi quốc gia

1. Công ty xuyên quốc gia

1.1. Dấu hiệu

1.1.1. Là tổ chức kinh doanh: Công ty cổ phần, trách nhiệm hữu hạn hay hỗn hợp

1.1.2. Quyền sở hữu đa quốc gia: vốn đầu tư đến từ nhiều nước khác nhau

1.1.3. Quốc tế hóa hoạt động kinh doanh: quá trình sản xuất với sự phân công lao động

1.2. Phân loại

1.2.1. Mức độ tổ chức và quy mô hoạt động: mức độ và quy mô hoạt động từ thấp tới cao

1.2.1.1. Cartel

1.2.1.2. Syndicat

1.2.1.3. Trust

1.2.1.4. Concern

1.2.1.5. Conglomerate

1.2.2. Cách tiếp cận thị trường quốc tế

1.2.2.1. Công ty sắc tộc trung tâm (trong nước)

1.2.2.2. Công ty đa trung tâm ( một vài nước)

1.2.2.3. Công ty khu vực trung tâm (khu vực)

1.2.2.4. Công ty địa trung tâm (toàn cầu)

1.2.3. Nguồn gốc tạo ra tính quốc tế

1.2.3.1. Công ty có sự quốc tế hóa thị trường (Hoạt động trong lẫn ngoài nước)

1.2.3.2. Công ty đa quốc gia (có chủ sở hữu thuộc các quốc tịch khác nhau)

1.2.3.3. Công ty xuyên quốc gia (chủ đầu từ thường thuộc 1 quốc tịch)

2. Tổ chức quốc tế

2.1. Dấu hiệu

2.1.1. Ý chí hợp tác trong các văn bản thành lập

2.1.2. Bộ máy thường trực

2.1.3. Có tính tự trị và thẩm quyền

2.1.4. Hoạt động xuyên quốc gia

2.2. Phân loại

2.2.1. Lĩnh vực hoạt động chức năng

2.2.1.1. Tổ chức đơn chức năng

2.2.1.1.1. Tổ chức Hàng không dân dụng Thế giới (ICAO)

2.2.1.1.2. Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (INTERPOL)

2.2.1.2. Tổ chức đa chức năng

2.2.1.2.1. Liên hợp quốc

2.2.1.2.2. Liên minh Châu Âu

2.2.2. Địa bàn hoạt động

2.2.2.1. Toàn cầu

2.2.2.1.1. Tổ chức Thương mại quốc tế (WTO)

2.2.2.1.2. Ngân hàng thế giới (WB)

2.2.2.2. Khu vực

2.2.2.2.1. Tổ chức hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC)

2.2.2.2.2. ASEAN

2.2.3. Chế độ thành viên

2.2.3.1. Tổ chức quốc tế liên chính phủ (IGO): quốc gia

2.2.3.1.1. Phong trào Không liên kết

2.2.3.1.2. NATO

2.2.3.1.3. WTO

2.2.3.2. Tổ chức quốc tế phi chính phủ (INGO): không đại diện cho quốc gia

2.2.3.2.1. Hòa bình Xanh

2.2.3.2.2. Tổ chức Ân xá quốc tế

2.2.3.2.3. OXFAM

2.2.4. Nhiều tiêu chí cụ thể khác

2.2.4.1. Mục đích chức năng

2.2.4.2. Hình thức tổ chức

2.2.4.3. Quy mô hoạt động

2.2.4.4. Tính chất quốc tế