Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Galia by Mind Map: Galia

1. Valdymo forma

1.1. Valstybė

1.1.1. Institucijos

1.1.2. Valdžia

1.1.3. Konstitucija

1.1.4. Ideologija

2. Religinė

2.1. Sektos

2.2. Budizmas

2.3. Islamas

2.4. Krikščionybė

2.5. Induizmas

3. Diplomatinė

3.1. Karinė

3.2. Technologinė

3.3. Ekonominė

4. Poliškumas

4.1. Vienpolės

4.2. Dvipolės

4.3. Tripolės

4.4. Daugiapolės

5. Kultūra

5.1. Paveldas

5.2. Papročiai

5.3. Tradicijos

6. Karinė

6.1. Karių skaičius

6.2. Ginkluotė

6.3. Karinė technika

7. Ekonominė

7.1. Nacionalinės pajamos

7.2. Kyšiai

7.3. Industrializacija