Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Galia by Mind Map: Galia

1. Kultūra

1.1. Paveldas

1.2. Papročiai

1.3. Tradicijos

2. Karinė

2.1. Karių skaičius

2.2. Ginkluotė

2.3. Karinė technika

3. Valdymo forma

3.1. Valstybė

3.1.1. Institucijos

3.1.2. Valdžia

3.1.3. Konstitucija

3.1.4. Ideologija

4. Religinė

4.1. Sektos

4.2. Budizmas

4.3. Islamas

4.4. Krikščionybė

4.5. Induizmas

5. Diplomatinė

5.1. Karinė

5.2. Technologinė

5.3. Ekonominė

6. Ekonominė

6.1. Nacionalinės pajamos

6.2. Kyšiai

6.3. Industrializacija

7. Poliškumas

7.1. Vienpolės

7.2. Dvipolės

7.3. Tripolės

7.4. Daugiapolės