Den danske lilleratur

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Den danske lilleratur by Mind Map: Den danske lilleratur

1. Fiktive tekst

1.1. Epik

1.1.1. Gamle fortælleformer

1.1.1.1. Eventyr

1.1.1.1.1. Kunsteventyr

1.1.1.1.2. Folkeeventyr

1.1.1.2. Sagaer

1.1.1.2.1. Islandske sagaer

1.1.1.2.2. Kongesagaer

1.1.1.2.3. Legendariske sagaer

1.1.1.3. Myter

1.1.1.4. Romaner

1.1.1.4.1. Robinsonade

1.1.1.4.2. Udviklingsroman

1.1.1.4.3. Dannelsesroman

1.1.1.4.4. Kollektivroman

1.1.1.5. Noveller

1.1.2. Moderne fortælleformer

1.1.2.1. Science fiction

1.1.2.2. Fantasy

1.1.2.3. Krimi

1.1.2.4. SMS-fortællinger

1.1.2.5. Dagbøger

1.1.2.6. Triviallitteratur

1.1.2.7. Gyser

1.1.2.8. Splat

1.1.2.9. Noveller

1.2. Drama

1.2.1. Klassisk drama

1.2.1.1. Komedie

1.2.1.2. Tragedie

1.2.2. Nye dramaformer

1.3. Lyrik

1.3.1. Digte

1.3.1.1. Prosadigt

1.3.1.2. Lyrisk digt

1.3.2. Sange

1.3.3. Salmer

1.3.4. Folkeviser

1.3.4.1. Ridderviser

1.3.4.2. Trylleviser

2. Ikke fiktive tekst

2.1. Sagprosa

2.1.1. Avis

2.1.1.1. Redaktionelle-/journalistiske indhold

2.1.1.1.1. Nyheder

2.1.1.1.2. Interview

2.1.1.1.3. Reportager

2.1.1.1.4. Klumme

2.1.1.1.5. Vox pop

2.1.1.1.6. Kronik

2.1.1.1.7. Leder

2.1.1.1.8. Causeri

2.1.1.1.9. Anmeldese

2.1.1.1.10. Øje

2.1.1.2. Annoncer

2.1.1.2.1. Rubrikannoncer

2.1.1.2.2. Reklameannoncer

2.1.2. Breve

2.1.3. Reklamer

2.1.3.1. Trykte

2.1.3.2. Film

2.1.4. Elektroniske tekster

2.1.5. Fagbøger/-blade

2.1.6. Erindringer

2.1.7. Rejseskildringer

2.1.8. Dagbøger

2.1.9. Nyheds- og dokumentarskildringer i tv

2.1.10. Kogebøger

2.1.11. Brugsanvisninger

2.1.12. Lovtekster

2.1.13. Essays

2.1.14. Lærebog