Oclusions a Final de Mot

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Oclusions a Final de Mot by Mind Map: Oclusions a Final de Mot

1. P/B

1.1. B

1.2. P

2. C/G

2.1. G

2.2. C

2.2.1. S'escriu -c en la grafia final de la primera persona del present d'indicatiu dels verbs fondre, prendre, tenir, vendre i venir.

3. T/D

3.1. T

3.1.1. S'escriu -t en tots els gerundis.

3.2. D

4. A final de paraula

4.1. Després de vocal tònica o diftong tònic

4.1.1. Excepcions

4.1.1.1. Paraules com adob, baobab, cub, club, esnob, tub; fred, fluid, sud, David; mag boldog, estrateg, taureg, zig-zag

4.1.1.2. Els noms femenins acabats en -etud, -itud.

4.1.1.3. En la terminacio -agog

4.2. Despres de vocal àtona o de consonants, s'escriu la mateixa lletra que s'utilitza en els derivats

4.2.1. Excepcions

4.2.1.1. La primera persona del present d'indicatiu de mlts verbs, que acaba en -nc encara q en altres formes del mateix verb hi apareix la g.

4.2.1.2. Paraules com ànec,càrrec, espàrrec,fàstic, llampex, préssec...