Thủ thuật tư duy

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Thủ thuật tư duy by Mind Map: Thủ thuật tư duy

1. Trung tâm

1.1. Vẽ hình ảnh chính

1.2. Màu sắc

1.3. Vui nhộn

2. Bước 4: Người lãnh đạo chỉ định hay lựa chọn thành viên chia sẻ ý kiến trả lời . Người thư kí phải ghi lại tất cả các câu trả lời.

3. Bước 3: – Người đầu nhóm điều khiển buổi làm việc – Không tranh luận,bàn cãi – Không có câu trả lời nào là sai – Tất cả câu trả lời đều sẽ được ghi lại – Vạch định thời gian cho buổi làm việc và ngưng khi hết giờ

4. Bước 1: Người đầu nhóm điều khiển, thư ký ghi lại tất cả các ý kiến

5. Tránh các ý kiến hay các điều kiện bên ngoài

6. Ưu:- Tạo ra những ý tưởng hết sức độc đáo- Giúp mở rộng tầm nhìn tạo ra sản phẩm mới-

7. Đặc điểm

8. - Sao chép chức năng,tính chất-Sao chép cấu trúc,hình thức

9. - Nghĩ ra những ý tưởng từ ý tưởng sẵn có - Nghĩ theo nhiều khía cạnh khác nhau, dẫn dắt tâm trí và suy nghĩ đến con đường mới -tò mò về tất cả mọi thứ xung quanh bởi cuộc sống

10. – Khó khăn với những người hướng nội – Nhóm quá đông – Quá dân chủ – Số lượng được quan tâm hơn chất lượng

11. Ưu, nhược điểm

11.1. Ưu điểm

11.2. Nhược điểm

12. – Dễ thực hiện – Khuyến khích tư duy sáng tạo – Tính dân chủ – Thời gian rất ngắn – Ý tưởng và giải pháp có thể được sử dụng ở nơi khác

13. Ưu,nhược

14. Bước 5: Đánh giá các câu trả lời – Thu gọn những câu ý trùng lặp hay tương tự – Góp các câu trả lời có sự tương tự hay tương đồng về nguyên tắc hay nguyên lí – Xóa bỏ những ý kiến hoàn toàn không thích hợp – Bàn cãi thêm về câu trả lời chung

15. Công não

15.1. Đặc điểm

15.1.1. Tiến hành bởi 1 hay nhiều người.

15.1.2. Dụng cụ: Bảng viết hoặc giấy viết

15.2. Yêu cầu

15.2.1. Xác định thật rõ ràng vấn đề

15.2.2. Khuyến khích tinh thần tích cực

15.3. Đưa ra càng nhiều ý càng tốt về mọi mặt của vấn đề

15.4. Các bước tiến hành

15.4.1. Bước 2: Xác định vấn đề

16. Liên tưởng - tưởng tượng

16.1. Nguyên tắc

16.2. Yêu cầu

16.2.1. Hợp lý

16.2.2. Phong phú

17. Gán ghép ngẫu nhiên

17.1. Các bước tiến hành

17.1.1. B1: Xác định đối tượng cần sáng tạoB2: Chọn đối tượngB3: Ghép đối tượng với các đối tượng khác bất kỳ mà bạn vừa nghĩ ra để tạo ra ý tưởng độc đáoB4: Phân tích,đánh giá những ý tưởng độc đáo

17.2. Ưu,nhược

17.2.1. Ưu: - Khai thác khả năng sáng tạo tiềm ẩn- Phát triển trí tưởng tượng- Đơn giản- Hiệu quả

17.2.2. Nhược điểm đôi khi tạo ra những mối quan hệ cưỡng bức

18. Lật ngược vấn đề

18.1. Các phương pháp

18.1.1. Sử dụng câu phủ định

18.1.2. Làm điều mọi người không làm

18.1.3. Đặt câu hỏi “Nếu … thì?”

18.1.4. Thay đổi phương hướng hay vị trí góc nhìn của bạn

18.1.5. Đảo ngược mong muốn

18.1.6. Biến bại thành thắng và ngược lại

19. Lập sơ đồ tư duy

19.1. Sắp sếp

19.1.1. Tạo liên kết

19.1.2. Đánh số

19.1.3. Chèn hình

19.2. Tập trung

19.2.1. Mục đích

19.2.2. Mong muốn

19.2.3. Chủ đề chính

19.3. Nhánh chính

19.3.1. Đường cong

19.3.2. Điền từ khóa

19.3.3. Hình ảnh

19.4. Vẽ nhánh phụ

19.4.1. Cha con

19.4.2. Bản đồ

19.4.3. Tổng quát

19.5. Từ khóa

19.5.1. Ngắn gọn

19.5.2. Thay màu sắc

19.5.3. Thay kích cỡ