Thủ thuật tư duy

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Thủ thuật tư duy by Mind Map: Thủ thuật tư duy

1. Đánh số

2. Tạo liên kết

3. Mong muốn

4. Trung tâm

4.1. Vẽ hình ảnh chính

4.2. Màu sắc

4.3. Vui nhộn

5. Bước 4: Người lãnh đạo chỉ định hay lựa chọn thành viên chia sẻ ý kiến trả lời . Người thư kí phải ghi lại tất cả các câu trả lời.

6. Bước 3: – Người đầu nhóm điều khiển buổi làm việc – Không tranh luận,bàn cãi – Không có câu trả lời nào là sai – Tất cả câu trả lời đều sẽ được ghi lại – Vạch định thời gian cho buổi làm việc và ngưng khi hết giờ

7. Bước 1: Người đầu nhóm điều khiển, thư ký ghi lại tất cả các ý kiến

8. Tránh các ý kiến hay các điều kiện bên ngoài

9. Ưu:- Tạo ra những ý tưởng hết sức độc đáo- Giúp mở rộng tầm nhìn tạo ra sản phẩm mới-

10. Đặc điểm

11. - Sao chép chức năng,tính chất-Sao chép cấu trúc,hình thức

12. - Nghĩ ra những ý tưởng từ ý tưởng sẵn có - Nghĩ theo nhiều khía cạnh khác nhau, dẫn dắt tâm trí và suy nghĩ đến con đường mới -tò mò về tất cả mọi thứ xung quanh bởi cuộc sống

13. – Khó khăn với những người hướng nội – Nhóm quá đông – Quá dân chủ – Số lượng được quan tâm hơn chất lượng

14. Ưu, nhược điểm

14.1. Ưu điểm

14.2. Nhược điểm

15. – Dễ thực hiện – Khuyến khích tư duy sáng tạo – Tính dân chủ – Thời gian rất ngắn – Ý tưởng và giải pháp có thể được sử dụng ở nơi khác

16. Ưu,nhược

17. Bước 5: Đánh giá các câu trả lời – Thu gọn những câu ý trùng lặp hay tương tự – Góp các câu trả lời có sự tương tự hay tương đồng về nguyên tắc hay nguyên lí – Xóa bỏ những ý kiến hoàn toàn không thích hợp – Bàn cãi thêm về câu trả lời chung

18. Công não

18.1. Đặc điểm

18.1.1. Tiến hành bởi 1 hay nhiều người.

18.1.2. Dụng cụ: Bảng viết hoặc giấy viết

18.2. Yêu cầu

18.2.1. Xác định thật rõ ràng vấn đề

18.2.2. Khuyến khích tinh thần tích cực

18.3. Đưa ra càng nhiều ý càng tốt về mọi mặt của vấn đề

18.4. Các bước tiến hành

18.4.1. Bước 2: Xác định vấn đề

19. Liên tưởng - tưởng tượng

19.1. Nguyên tắc

19.2. Yêu cầu

19.2.1. Hợp lý

19.2.2. Phong phú

20. Gán ghép ngẫu nhiên

20.1. Các bước tiến hành

20.1.1. B1: Xác định đối tượng cần sáng tạoB2: Chọn đối tượngB3: Ghép đối tượng với các đối tượng khác bất kỳ mà bạn vừa nghĩ ra để tạo ra ý tưởng độc đáoB4: Phân tích,đánh giá những ý tưởng độc đáo

20.2. Ưu,nhược

20.2.1. Ưu: - Khai thác khả năng sáng tạo tiềm ẩn- Phát triển trí tưởng tượng- Đơn giản- Hiệu quả

20.2.2. Nhược điểm đôi khi tạo ra những mối quan hệ cưỡng bức

21. Lật ngược vấn đề

21.1. Các phương pháp

21.1.1. Sử dụng câu phủ định

21.1.2. Làm điều mọi người không làm

21.1.3. Đặt câu hỏi “Nếu … thì?”

21.1.4. Thay đổi phương hướng hay vị trí góc nhìn của bạn

21.1.5. Đảo ngược mong muốn

21.1.6. Biến bại thành thắng và ngược lại

22. Lập sơ đồ tư duy

22.1. Sắp sếp

22.1.1. Chèn hình

22.2. Tập trung

22.2.1. Mục đích

22.2.2. Chủ đề chính

22.3. Nhánh chính

22.3.1. Đường cong

22.3.2. Điền từ khóa

22.3.3. Hình ảnh

22.4. Vẽ nhánh phụ

22.4.1. Cha con

22.4.2. Bản đồ

22.4.3. Tổng quát

22.5. Từ khóa

22.5.1. Ngắn gọn

22.5.2. Thay màu sắc

22.5.3. Thay kích cỡ