Thủ thuật tư duy

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Thủ thuật tư duy by Mind Map: Thủ thuật tư duy

1. Đánh số

2. Tạo liên kết

3. Mong muốn

4. Trung tâm

4.1. Vẽ hình ảnh chính

4.2. Màu sắc

4.3. Vui nhộn

5. Đặc điểm

6. Gán ghép ngẫu nhiên

6.1. Các bước tiến hành

6.1.1. B1: Xác định đối tượng cần sáng tạoB2: Chọn đối tượngB3: Ghép đối tượng với các đối tượng khác bất kỳ mà bạn vừa nghĩ ra để tạo ra ý tưởng độc đáoB4: Phân tích,đánh giá những ý tưởng độc đáo

6.2. Ưu,nhược

6.2.1. Ưu: - Khai thác khả năng sáng tạo tiềm ẩn- Phát triển trí tưởng tượng- Đơn giản- Hiệu quả

6.2.2. Nhược điểm đôi khi tạo ra những mối quan hệ cưỡng bức

7. Lật ngược vấn đề

7.1. Các phương pháp

7.1.1. Sử dụng câu phủ định

7.1.2. Làm điều mọi người không làm

7.1.3. Đặt câu hỏi “Nếu … thì?”

7.1.4. Thay đổi phương hướng hay vị trí góc nhìn của bạn

7.1.5. Đảo ngược mong muốn

7.1.6. Biến bại thành thắng và ngược lại

8. Lập sơ đồ tư duy

8.1. Sắp sếp

8.1.1. Chèn hình

8.2. Tập trung

8.2.1. Mục đích

8.2.2. Chủ đề chính

8.3. Nhánh chính

8.3.1. Đường cong

8.3.2. Điền từ khóa

8.3.3. Hình ảnh

8.4. Vẽ nhánh phụ

8.4.1. Cha con

8.4.2. Bản đồ

8.4.3. Tổng quát

8.5. Từ khóa

8.5.1. Ngắn gọn

8.5.2. Thay màu sắc

8.5.3. Thay kích cỡ

9. Bước 4: Người lãnh đạo chỉ định hay lựa chọn thành viên chia sẻ ý kiến trả lời . Người thư kí phải ghi lại tất cả các câu trả lời.

10. Bước 3: – Người đầu nhóm điều khiển buổi làm việc – Không tranh luận,bàn cãi – Không có câu trả lời nào là sai – Tất cả câu trả lời đều sẽ được ghi lại – Vạch định thời gian cho buổi làm việc và ngưng khi hết giờ

11. Bước 1: Người đầu nhóm điều khiển, thư ký ghi lại tất cả các ý kiến

12. Tránh các ý kiến hay các điều kiện bên ngoài

13. Ưu:- Tạo ra những ý tưởng hết sức độc đáo- Giúp mở rộng tầm nhìn tạo ra sản phẩm mới-

14. - Sao chép chức năng,tính chất-Sao chép cấu trúc,hình thức

15. - Nghĩ ra những ý tưởng từ ý tưởng sẵn có - Nghĩ theo nhiều khía cạnh khác nhau, dẫn dắt tâm trí và suy nghĩ đến con đường mới -tò mò về tất cả mọi thứ xung quanh bởi cuộc sống

16. – Khó khăn với những người hướng nội – Nhóm quá đông – Quá dân chủ – Số lượng được quan tâm hơn chất lượng

17. Ưu, nhược điểm

17.1. Ưu điểm

17.2. Nhược điểm

18. – Dễ thực hiện – Khuyến khích tư duy sáng tạo – Tính dân chủ – Thời gian rất ngắn – Ý tưởng và giải pháp có thể được sử dụng ở nơi khác

19. Ưu,nhược

20. Bước 5: Đánh giá các câu trả lời – Thu gọn những câu ý trùng lặp hay tương tự – Góp các câu trả lời có sự tương tự hay tương đồng về nguyên tắc hay nguyên lí – Xóa bỏ những ý kiến hoàn toàn không thích hợp – Bàn cãi thêm về câu trả lời chung

21. Công não

21.1. Đặc điểm

21.1.1. Tiến hành bởi 1 hay nhiều người.

21.1.2. Dụng cụ: Bảng viết hoặc giấy viết

21.2. Yêu cầu

21.2.1. Xác định thật rõ ràng vấn đề

21.2.2. Khuyến khích tinh thần tích cực

21.3. Đưa ra càng nhiều ý càng tốt về mọi mặt của vấn đề

21.4. Các bước tiến hành

21.4.1. Bước 2: Xác định vấn đề

22. Liên tưởng - tưởng tượng

22.1. Nguyên tắc

22.2. Yêu cầu

22.2.1. Hợp lý

22.2.2. Phong phú