Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mekelong by Mind Map: Mekelong

1. Vmay

1.1. Túi

1.1.1. Có hương

1.1.1.1. Bột Giặt

1.1.1.1.1. (không nói tay hay máy) VMAY CHUYÊN DỤNG hương chanh diệt khuẩn (dành cho B2B là Khách sạn, nhà xưởng, tiệm giặt)

1.1.1.1.2. (không nói tay hay máy) VMAY HƯƠNG HOA (Diệt mạt bụi và vi khuẩn 99.9%. Trắng sạch và bền màu.)

1.1.1.1.3. (không nói tay hay máy) VMAY HƯƠNG CHANH (Diệt mạt bụi và vi khuẩn 99.9%. Trắng sạch và bền màu.)

1.1.2. Không hương

1.1.2.1. Bột giặt

1.1.2.1.1. (không nói tay hay máy) VMAY CHUYÊN DỤNG DÀNH CHO BV diệt khuẩn (dành cho B2B là Bệnh viện, khách sạn, trường học)

2. JetBest Sopp

2.1. Chai

2.1.1. Có hương

2.1.1.1. Nước giặt

2.1.1.1.1. (không nói tay hay máy) JETBEST CÔNG NGHỆ LƯU HƯƠNG

2.2. Túi

2.2.1. Có hương

2.2.1.1. Bột giặt

2.2.1.1.1. (không nói tay hay máy) BỘT GIẶT JETBEST SOPP TRẮNG SÁNG - Diệt khuẩn 99.9% - Trắng gấp 2 lần - Hương thơm thơm ngát - Thân thiện với môi trường - Không lưu cặn hóa học trên quần áo

3. JetBest Green

3.1. Chai

3.1.1. Có hương

3.1.1.1. Nước giặt

3.1.1.1.1. Giặt tay