Læringsstiler

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Læringsstiler by Mind Map: Læringsstiler

1. Auditiv

1.1. Video

1.2. Lyd

1.3. Animasjon

2. Visuell

2.1. Tekst

2.2. Bilde

2.3. Video

2.4. Animasjon

3. Taktil

3.1. Tekst og bilde - hvis de får holde bildet eller teksten i hendene mens man jobber med det

4. Kinestetisk

4.1. Lyd - hvis man hører på podcast når man går

4.2. Video og animasjon - hvis man kan bevege seg mens man ser