Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PLAN CAREER by Mind Map: PLAN CAREER

1. what ?

1.1. home tech

1.1.1. what ?

1.1.1.1. what a man can do ?

1.1.1.1.1. electricity

1.1.1.1.2. water

1.1.1.1.3. ME

1.1.1.1.4. dọn dẹp nhà cửa

1.1.1.1.5. cúng đơm

1.1.1.1.6. quản lý tài chính

1.1.1.2. monitor

1.1.1.2.1. số bài đăng

1.1.1.2.2. số việc mình áp dụng được

1.1.2. how ?

1.1.2.1. fanpage facebook

1.1.2.2. youtube channel

1.1.3. why ?

1.1.3.1. protect my home

1.1.3.2. help your home

1.2. psy

1.2.1. sinh trắc

1.3. dự án kinh doanh

1.3.1. bán vé máy bay

1.3.2. bán vòng tay cùng Dũng

1.3.2.1. cách kiếm khách

1.3.2.2. làm web bán hàng

1.3.2.3. giao khắp nước

1.3.3. smart home

1.3.3.1. đi học lớp hướng dẫn

1.3.3.2. tìm khách hàng

1.3.3.3. thực hiện smart for my home

1.3.3.3.1. theo dõi tiền điện / nước

1.3.4. sinh trắc vân tay

1.3.4.1. phải đầu tư vốn

1.3.5. bán loa

1.3.5.1. tai nghe

1.3.5.2. JBL

1.3.5.3. BOSE

1.3.5.4. VIẾT BÀI QUẢNG CÁO

1.3.5.5. VIẾT BÀI REVIEW

1.4. dạy toán/ tin học

1.4.1. con cháu nhà cậu thức

1.4.1.1. thiên

1.4.1.2. thiện

1.4.1.3. thành

1.4.2. dạy toán

1.4.2.1. theo lớp nó học

1.4.2.1.1. lý thuyết

1.4.2.1.2. bài tập

1.4.3. dạy tin

1.4.3.1. lập trình

1.4.3.1.1. ngôn ngữ pascal

1.4.3.1.2. ngôn ngữ C

1.4.3.1.3. lập trình web

1.4.3.1.4. lập trình app

1.4.3.2. word / excel / powpoint

1.4.4. dạy kỹ năng học

1.4.4.1. tôi tài giỏi bạn cũng thế

1.4.4.2. mindmap

2. on going

2.1. TGM

2.1.1. thư xin việc

2.1.2. cv

2.1.3. ảnh chụp

2.2. Inner Power

2.3. WeFit

2.4. RTA

2.5. V.Gen Station Summer Course 2018

2.5.1. đơn đăng ký - done

2.5.2. chờ ngày 14 có kết quả

2.6. giao tiếp tỉnh thức

2.6.1. Giao Tiếp Tỉnh Thức