Шаруашылық жүргізуші субъектілер қаржысы

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Шаруашылық жүргізуші субъектілер қаржысы by Mind Map: Шаруашылық жүргізуші субъектілер қаржысы

1. ШЖСҚ-бірыңғай қаржы жүйесінің құрамды бөлігі және айрықша сферасы болып табылады, оның орталықтандырылмаған бөлігін құрайды.

2. ШЖСҚ сыныптамасы

2.1. Қызметтің сфералары

2.1.1. Материалдық

2.1.2. Материалдық емес (қызметтер сферасы)

2.2. Өндірістің түрлері бойынша

2.2.1. Тауарлар, жұмыстар

2.2.2. Қызметтер

2.3. Қызметтің сипаты бойынша

2.3.1. Коммерциялық

2.3.2. Коммерциялық емес

2.4. Меншіктің нысандары бойынша

2.4.1. Мемлекеттік меншік

2.4.2. Жеке меншік

2.4.3. Қоғамдық ұйымдардың меншігі

2.4.4. Шетелдік субъектілердің меншігі

2.4.5. Аралас

2.5. Ұйымдық-құқықтық түрлері бойынша

2.5.1. Шаруашылық серіктестері

2.5.1.1. Толық серіктестік

2.5.1.2. ЖШС

2.5.1.3. Акционерлік қоғам

2.5.1.4. Қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер

2.5.1.5. Сенім серіктестігі

2.5.2. Мемлекеттік

2.5.2.1. Шаруашылық жүргізу құқығындағы

2.5.2.1.1. Басты

2.5.2.1.2. Еншілес

2.5.2.2. Жедел басқару құқығындағы

2.5.2.2.1. Қазыналық

2.5.3. Кооперативтік

2.5.3.1. Өндірістік

2.5.3.2. Тұтыну

2.5.4. Қоғамдық ұйымдар

2.5.4.1. Қоғамдық бірлестіктер

2.5.4.2. Қоғамдық ұйымдардың кәсіпорындары

2.5.4.3. Қоғамдық қорлар

2.5.5. Материалдық емес сфераның ұйымдарымен мекемелері

2.5.5.1. Мемлекеттік

2.5.5.2. Коммерциялық

3. ШЖСҚ атқаратын функциялары

3.1. Ұдайы өндірістік

3.2. Бақылау

4. ШЖС қаржысына тән мынадай негізгі белгілерді атауға болады

4.1. Қаржылық қатынастардың көп қырлылығы;

4.2. Өндірістік құралдардың (капиталдардың) міндетті болуы;

4.3. Жоғары белсенділік кәсіпорынның шаруашылық қызметінің барлық жағына әсер ету мүмкіндігі;

4.4. ШЖС-дің қаржысы бүкіл қаржы жүйесінің бастапқы негізі болып табылады.

5. Шаруашылық жүргізуші субъектілер мынандай қаржылық қатынастарды жүзеге асырады:

5.1. басқа әр түрлі кәсіпорындармен және ұйымдармен;

5.2. өзінің еңбек ұжымымен;

5.3. Мемлекетпен;

5.4. Банктермен;

5.5. сақтық органдарымен,

5.6. жоғары ұйымдармен;

5.7. құрылтайшылармен