Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Biyoloji by Mind Map: Biyoloji

1. Sitoloji: Hücrenin yapısını ve çalışmasını inceleyen bilim dalıdır.

2. Botanik: Bitkiler alemini inceleyen bilim dalıdır.

3. Zooloji: Hayvanlar alemini inceleyen bilim dalıdır.

4. Anatomi: Canlıyı oluşturan organları, bu organların birbirleri ile ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.

5. Fizyoloji: Organizmadaki organ ve dokuların görevlerini, işleyişlerini inceleyen bilim dalıdır.

6. Embriyoloji: Organizmanın gelişme devrelerini inceler.

7. Histoloji: Dokuları inceleyen bilimdir.

8. Genetik: Canlılardaki kalıtsal özelliklerin dölden döle nasıl geçtiğini inceler.

9. Biyokimya: Canlıların yapısındaki kimyasal maddeleri ve yaşamın temeli olan biyokimyasal tepkimeleri inceleyen bilim dalıdır.

10. Moleküler Biyoloji: Canlıların yapısını, moleküler düzeyde inceleyen bilim dalıdır.

11. Morfoloji: Canlıların dış yapılarını inceleyen bilim dalıdır.

12. Mikrobiyoloji: Gözle görülemeyen mikroskobik canlıları inceleyen bilim dalıdır.

13. Taksonomi: Canlıları benzerliklerine göre sınıflandıran bilim dalıdır.

14. Evrim: Canlıların milyonlarca yıl içinde geçirdikleri değişimleri ve yeni türlerin oluşumunu araştıran bilim dalıdır.