LITERATURA MEDIEVAL EUROPEA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
LITERATURA MEDIEVAL EUROPEA by Mind Map: LITERATURA MEDIEVAL EUROPEA

1. "literae" uns signes amb els quals expressem per escrit el que pensem o el que volem divulgar

2. Sirvantès, és la poesia satírica, polèmica, de costums de moralització. Per exemple: hi ha un senyor que te odi a un altre; el seu trobador escriu una poesia atacant-lo, però el senyor que ha estat insultat també té un trobador, el qual replica la poesia del primer.

3. El rei Pere el Gran contra els francesos. Poesies violentes del rei Alfons I el Trobador i de les poesies de Bertran de Born, que ataca a aquest mateix rei perquè era partidari d'un sobirà enemic d'ell

4. És com l'editorial d'un periòdic, dóna un concepte i una interpretació d'un fet polític.

5. Llibres en llatí, per tant, amb una limitació de públic, una bona part de la societat queda exclosa

6. 1155, un escriptor francès va traduir "L'Eneida" del llatí al francés, la va titular; "Le roman d'Éneas"

7. Apareix un escriptor i un lector. Abans tothom volia sentir als trobadors, havien d'esperar a que un joglar passés per allà i cantés. Ara no, ara cadascú tenia el seu llibre a casa.

8. Per tant ara ens trobem, al costat de la literatura oral i la que més s'acosta avui en dia, el llibre del qual algú un és el propietari

9. Primeres novel·les, les de Chrétien de Troyes, acció lineal i senzilla

10. Ens trobem davant d'un gènere molt important, ha estat possible gràcies a la introducció del paper a Europa entre el 1180-1220

11. A l'Edat Mitjana, la literatura no va d'un llibre a un lector, sinó recitant a un auditori, per tant no entra pels ulls, no té lletra.

12. L'home sempre ha volgut estar informat de tot, del que estava passant a altres llocs, no només on ell viu

13. Joglar narratiu o de gesta, és a dir, el recitant popular, aquell qui va pels pobles informant

14. Els reportatges que feien eren orals, perquè, si haguessin estat escrits, haurien arribat a molt poca gent

15. Literatura castellana: "cantos noticieros", cançons que donen notícies i que perduren fins al segle XV (document d'Alfons el Savi)

16. Per tant, tenim una manera nova d'informar a la gent, la informació surt de la boca i va a la oïda. Arriba a tothom, és entesa i atesa per totes les classes socials.

17. També hi ha una lectura més poètica i refinada, la dels trobadors, és una literatura culta, per a un públic més selecte