Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Polygoner by Mind Map: Polygoner

1. Firkant

1.1. Den har fire kanter

1.2. Rektagel

1.3. tangent

2. Trekanter

3. Reguler figur

4. er når når de er lige lange på alle sider