การออกแบบเว็บไซต์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การออกแบบเว็บไซต์ by Mind Map: การออกแบบเว็บไซต์

1. 1.คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์

1.1. 1.Web Page

1.2. 2.Home Page

1.3. 3.Web Site

1.4. 4.Internet

1.5. 5.Client

1.6. 6.Server

1.7. 7.Web Server

1.8. 8.Web Browser

1.8.1. -อินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์

1.8.2. -กูเกิลโครม

1.8.3. -ไฟร์ฟอกซ์

1.8.4. -ซาฟารี

1.8.5. -โอเปร่า

1.9. 9.World Wide Web

1.10. 10.Electronic Mail

1.10.1. -องค์ประกอบของ E-mail Address

1.10.2. -การใช้งานอีเมล

1.10.2.1. -Corporate E-mail

1.10.2.2. -Free E-mail

1.11. 11.Domain Name

1.11.1. -โดเมนเนม 2 ระดับ

1.11.2. -โดเมนเนม 3 ระดับ

1.12. 12.URL

1.12.1. -Content Identifier

1.12.2. -Domain Name

1.12.3. -ไดเรกทอรีหรือส่วนระบุตำแหน่ง

1.12.4. -ชื่อไฟล์ของหน้าเว็บเพจนั้นๆ

1.13. 13.FTP

1.13.1. -การดาวน์โหลดไฟล์

1.13.2. -การอัปโหลดไฟล์

1.14. 14.IRC

1.15. 15.Search Engine

1.16. 16. Webboard

1.17. 17.Social Media

2. 2.หลักการออกเเบบเว็บไซต์

2.1. 1. การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์

2.1.1. -แบบเรียงลำดับ

2.1.2. -แบบระดับชั้น

2.1.3. -แบบผสม

2.2. 2 การออกแบบระบบเนวิเกชัน

2.2.1. - เครื่องนำทาง

2.2.2. - เครื่องบอกตำแหน่ง

3. 3.ส่วนประกอบเว็บไซต์

3.1. 1. ส่วนหัว

3.2. 2. ส่วนเนื้อหา

3.3. 3. ส่วนท้าย

3.4. 4.แถบข้าง

4. 4.การใช้สี

4.1. 1. จิตวิทยาเกี่ยวกับสี

4.1.1. -สีฟ้า

4.1.2. -สีเขียว

4.1.3. -สีเหลือง

4.1.4. -สีแดง

4.1.5. -สีม่วง

4.1.6. -สีส้ม

4.1.7. -สีน้ำตาล

4.1.8. -สีเทา

4.1.9. -สีขาว

4.2. 2.ทฤษฎีการใช้สี

4.2.1. -แบบที่ 1 ชุดสีแบบสามเส้า

4.2.2. -แบบที่ 2 ชุดโทนสีเดียวกัน

4.2.3. -แบบที่ 3 ชุดสีตรงข้าม

5. 5.การจัดการตัวอักษรสำหรับเว็บไซต์

5.1. จัดชิดซ้าย

5.2. จัดชิดขวา

5.3. จัดกึ่งกลาง

6. 6.ไฟล์รูปภาพที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์

6.1. 1.ไฟล์ภาพนามสกุล JPG

6.2. 2.ไฟล์ภาพนามสกุล GIF

6.3. 3.ไฟล์ภาพนามสกุล PNG

7. 7.ขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์

7.1. 1.วิเคราะห์และจัดโครงสร้างข้อมูล

7.2. 2.ออกแบบเว็บเพจและเตรียมข้อมูล

7.3. 3.ลงมือสร้างและทดสอบ

7.4. 4.เผยแพร่และส่งเสริมให้เป็นที่รู้จัก

7.4.1. -แบบง่ายๆ

7.4.2. -แบบที่ใช้งบประมาณมากขึ้น

7.5. 5.ดูแลและพัฒนา

7.6. 6.ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์

7.6.1. -Web Master

7.6.2. -Web Designer

7.6.3. -Web Programmer

7.6.4. -Content Writer/Editor

7.7. 7.การศึกษาความต้องการของผู้ชมเว็บไซต์

7.7.1. -ข้อมูล

7.7.2. -ข่าวสารความเคลื่อนไหว

7.7.3. -ของแจกฟรี

7.7.4. -การมีปฏิสัมพันธ์

7.7.5. -ความบันเทิง

7.8. 8.เนื้อหาที่ควรมีในเว็บไซต์

7.8.1. -ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทองค์กรหรือผู้จัดทำ

7.8.2. -รายละเอียดของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

7.8.3. -ข่าวสาร

7.8.4. -คำถามที่มีผู้ใช้ถามบ่อย

7.8.5. -ข้อมูลในการติดต่อ

8. 8.ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์

8.1. 1.ภาษา HTML

8.2. 2.ภาษา CSS

8.3. 3.ภาษา XHTML

8.4. 4.ภาษา Script

8.4.1. -Server Side Script

8.4.2. -Client Side Script

9. 9.รูปแบบการพัฒนาเว็บไซต์

9.1. 1.Static Website

9.1.1. -ข้อดีของ Static Website

9.1.2. -ข้อเสียของ Static Website

9.2. 2.Dynamic Website