การออกแบบเว็บไซต์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การออกแบบเว็บไซต์ by Mind Map: การออกแบบเว็บไซต์

1. 3.ส่วนประกอบเว็บไซต์

1.1. 1. ส่วนหัว

1.2. 2. ส่วนเนื้อหา

1.3. 3. ส่วนท้าย

1.4. 4.แถบข้าง

2. 4.การใช้สี

2.1. 1. จิตวิทยาเกี่ยวกับสี

2.1.1. -สีฟ้า

2.1.2. -สีเขียว

2.1.3. -สีเหลือง

2.1.4. -สีแดง

2.1.5. -สีม่วง

2.1.6. -สีส้ม

2.1.7. -สีน้ำตาล

2.1.8. -สีเทา

2.1.9. -สีขาว

2.2. 2.ทฤษฎีการใช้สี

2.2.1. -แบบที่ 1 ชุดสีแบบสามเส้า

2.2.2. -แบบที่ 2 ชุดโทนสีเดียวกัน

2.2.3. -แบบที่ 3 ชุดสีตรงข้าม

3. 5.การจัดการตัวอักษรสำหรับเว็บไซต์

3.1. จัดชิดซ้าย

3.2. จัดชิดขวา

3.3. จัดกึ่งกลาง

4. 7.ขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์

4.1. 1.วิเคราะห์และจัดโครงสร้างข้อมูล

4.2. 2.ออกแบบเว็บเพจและเตรียมข้อมูล

4.3. 3.ลงมือสร้างและทดสอบ

4.4. 4.เผยแพร่และส่งเสริมให้เป็นที่รู้จัก

4.4.1. -แบบง่ายๆ

4.4.2. -แบบที่ใช้งบประมาณมากขึ้น

4.5. 5.ดูแลและพัฒนา

4.6. 6.ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์

4.6.1. -Web Master

4.6.2. -Web Designer

4.6.3. -Web Programmer

4.6.4. -Content Writer/Editor

4.7. 7.การศึกษาความต้องการของผู้ชมเว็บไซต์

4.7.1. -ข้อมูล

4.7.2. -ข่าวสารความเคลื่อนไหว

4.7.3. -ของแจกฟรี

4.7.4. -การมีปฏิสัมพันธ์

4.7.5. -ความบันเทิง

4.8. 8.เนื้อหาที่ควรมีในเว็บไซต์

4.8.1. -ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทองค์กรหรือผู้จัดทำ

4.8.2. -รายละเอียดของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

4.8.3. -ข่าวสาร

4.8.4. -คำถามที่มีผู้ใช้ถามบ่อย

4.8.5. -ข้อมูลในการติดต่อ

5. 9.รูปแบบการพัฒนาเว็บไซต์

5.1. 1.Static Website

5.1.1. -ข้อดีของ Static Website

5.1.2. -ข้อเสียของ Static Website

5.2. 2.Dynamic Website

6. 1.คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์

6.1. 1.Web Page

6.2. 2.Home Page

6.3. 3.Web Site

6.4. 4.Internet

6.5. 5.Client

6.6. 6.Server

6.7. 7.Web Server

6.8. 8.Web Browser

6.8.1. -อินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์

6.8.2. -กูเกิลโครม

6.8.3. -ไฟร์ฟอกซ์

6.8.4. -ซาฟารี

6.8.5. -โอเปร่า

6.9. 9.World Wide Web

6.10. 10.Electronic Mail

6.10.1. -องค์ประกอบของ E-mail Address

6.10.2. -การใช้งานอีเมล

6.10.2.1. -Corporate E-mail

6.10.2.2. -Free E-mail

6.11. 11.Domain Name

6.11.1. -โดเมนเนม 2 ระดับ

6.11.2. -โดเมนเนม 3 ระดับ

6.12. 12.URL

6.12.1. -Content Identifier

6.12.2. -Domain Name

6.12.3. -ไดเรกทอรีหรือส่วนระบุตำแหน่ง

6.12.4. -ชื่อไฟล์ของหน้าเว็บเพจนั้นๆ

6.13. 13.FTP

6.13.1. -การดาวน์โหลดไฟล์

6.13.2. -การอัปโหลดไฟล์

6.14. 14.IRC

6.15. 15.Search Engine

6.16. 16. Webboard

6.17. 17.Social Media

7. 2.หลักการออกเเบบเว็บไซต์

7.1. 1. การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์

7.1.1. -แบบเรียงลำดับ

7.1.2. -แบบระดับชั้น

7.1.3. -แบบผสม

7.2. 2 การออกแบบระบบเนวิเกชัน

7.2.1. - เครื่องนำทาง

7.2.2. - เครื่องบอกตำแหน่ง

8. 6.ไฟล์รูปภาพที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์

8.1. 1.ไฟล์ภาพนามสกุล JPG

8.2. 2.ไฟล์ภาพนามสกุล GIF

8.3. 3.ไฟล์ภาพนามสกุล PNG

9. 8.ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์

9.1. 1.ภาษา HTML

9.2. 2.ภาษา CSS

9.3. 3.ภาษา XHTML

9.4. 4.ภาษา Script

9.4.1. -Server Side Script

9.4.2. -Client Side Script