Biyolojinin Alt Dalları

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Biyolojinin Alt Dalları by Mind Map: Biyolojinin Alt Dalları

1. Morfoloji:Canlıların dış görünüşünü inceleyen bilim dalıdır.

2. Anatomi:Canlıların iç yapısını inceler.

3. Fizyoloji:Canlıların vücudundaki işleyişi inceler.

4. Embriyoloji Döllenmiş yumurtadan ergin birey oluşu­muna kadar gerçekleşen gelişim evrelerim (yu­murtadaki, dış ortamdaki veya anne karnndaki gelişim evrelerini) inceleyen bilim dalıdır.

5. Mikrobiyoloji Gözle görülmeyen, ancak mikroskopla tes­pit edilebilen canlıları inceleyen bilim dalıdır.

6. Biyokimya Canlılardaki reaksiyonları ve kimyasal de­ğişimleri inceleyen bilim dalıdır.

7. Evolüsyon (Evrim Bilimi) Uzun zaman içerisinde canlılarda meydana gelen değişimleri inceleyen bilim dalıdır.

8. Sitoloji :Hücreyi inceleyen biyoloji dalıdır.

9. Histoloji:Dokuları inceleyen bilim dalıdır

10. Genetik:Kalıtsal yüklerin nesilden nesile aktarılmasını inceler

11. Ekoloji Canlıların birbirleriyle ve içinde yaşadıkları çevreyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.

12. Moleküler Biyoloji Canlıların temel bileşenlerini, moleküler düzeyde inceleyen bilim dalıdır.

13. Taksonomi (Sistematik) Canlılar arasındaki akrabalık ilişkilerini in­celeyen bilim dalıdır.