Biyolojinin Alt Dalları

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Biyolojinin Alt Dalları by Mind Map: Biyolojinin Alt Dalları

1. Sitoloji :Hücreyi inceleyen biyoloji dalıdır.

2. Histoloji:Dokuları inceleyen bilim dalıdır

3. Morfoloji:Canlıların dış görünüşünü inceleyen bilim dalıdır.

4. Anatomi:Canlıların iç yapısını inceler.

5. Fizyoloji:Canlıların vücudundaki işleyişi inceler.

6. Genetik:Kalıtsal yüklerin nesilden nesile aktarılmasını inceler

7. Embriyoloji Döllenmiş yumurtadan ergin birey oluşu­muna kadar gerçekleşen gelişim evrelerim (yu­murtadaki, dış ortamdaki veya anne karnndaki gelişim evrelerini) inceleyen bilim dalıdır.

8. Ekoloji Canlıların birbirleriyle ve içinde yaşadıkları çevreyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.

9. Mikrobiyoloji Gözle görülmeyen, ancak mikroskopla tes­pit edilebilen canlıları inceleyen bilim dalıdır.

10. Moleküler Biyoloji Canlıların temel bileşenlerini, moleküler düzeyde inceleyen bilim dalıdır.

11. Biyokimya Canlılardaki reaksiyonları ve kimyasal de­ğişimleri inceleyen bilim dalıdır.

12. Taksonomi (Sistematik) Canlılar arasındaki akrabalık ilişkilerini in­celeyen bilim dalıdır.

13. Evolüsyon (Evrim Bilimi) Uzun zaman içerisinde canlılarda meydana gelen değişimleri inceleyen bilim dalıdır.