Biyolojinin Alt Bilim Dalları

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Biyolojinin Alt Bilim Dalları by Mind Map: Biyolojinin Alt Bilim Dalları

1. Moleküler Biyoloji: Canlıların temel bileşenlerini, moleküler düzeyde inceleyen bilim dalıdır.

2. Zooloji: Hayvanları inceler.

3. Botanik: Bitkileri inceler.

4. Sitoloji: Hücreyi inceleyen bilim dalıdır. Hücrenin yapısını ve hücrede meydana gelen temel olayla­rı inceleryen bilim dalıdır.

5. Histoloji: Dokuları inceleyen bilim dalıdır.

6. Ekoloji: Canlıların birbirleriyle ve içinde yaşadıkları çevreyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.

7. Biyokimya: Canlılardaki reaksiyonları ve kimyasal de­ğişimleri inceleyen bilim dalıdır.

8. Genetik (Kalıtım): Kalıtsal bir karakterin dölden döle aktarı­mını inceleyen bilim dalıdır.

9. Fizyoloji: İşleyiş bilimidir. Hücre, organ ve sistemle­rin çalışma esaslarını inceleyen bilim dalıdır.

10. Anatomi: Canlıların iç yapısını, organ ve sistemlerin düzenlenişini inceleyen bilim dalıdır.

11. Morfoloji: Canlıların dış görünüşlerini inceleyen bilim dalıdır.

12. Embriyoloji: Döllenmiş yumurtadan ergin birey oluşu­muna kadar gerçekleşen gelişim evrelerin (yu­murtadaki, dış ortamdaki veya anne karnındaki gelişim evrelerini) inceleyen bilim dalıdır.

13. Mikrobiyoloji: Gözle görülmeyen, ancak mikroskopla tes­pit edilebilen canlıları inceleyen bilim dalıdır.

14. Taksonomi (Sistematik): Canlılar arasındaki akrabalık ilişkilerini in­celeyen bilim dalıdır.

15. Evolüsyon (Evrim Bilimi): Uzun zaman içerisinde canlılarda meydana gelen değişimleri inceleyen bilim dalıdır.